Tilgængelighed

Hvordan vil partierne arbejde for at styrke tilgængeligheden?

I 2017 ændrede regeringen bygningsreglementet, så der ikke længere var krav om niveaufri adgang til enfamiliehuse, og i en undersøgelse fra 2017 blandt UlykkesPatientForeningens medlemmer, angiver 45 %, at der er problemer med tilgængeligheden i den offentlige transport. 46 % angiver, at de har måttet melde fra til sociale arrangementer på fx cafeer eller restauranter pga. manglende tilgængelighed. Herudover angiver 16 %, at manglende tilgængelighed på deres arbejdsplads har haft negativ betydning for deres beskæftigelse.

Er tilgængeligheden tilfredsstillende efter jeres mening? Og i givet fald, vil/hvordan vil I arbejde for at styrke tilgængeligheden efter et folketingsvalg?

v/ handicapordfører Jakob Sølvhøj

Tilgængeligheden i Danmark er ikke tilfredsstillende.

Vi har arbejdet for et krav om rimelig tilpasning sammen med et forbud mod diskrimination. Vi ønsker skrappere krav til nybyggeri og mulighed for reelle sanktioner, når reglerne ikke overholdes. Vi mener også, at man bør kunne stille krav både om tilgængelighed til eksisterende offentligt og halvoffentligt byggeri – selvfølgelig kan en lille café på 2. sal ikke altid gøres tilgængelig, men rigtig mange butikker, restaurationer, lægeklinikker og kulturinstitutioner osv. ville kunne gøres i hvert fald delvist tilgængelige for få penge med en rampe ved hoveddøren.

I forhold til sundhedsvæsnet bør overvejelser om tilgængelighed også spille ind, når læger og psykologer tildeles ydernumre. 

v/ handicapordfører og medlem af Socialudvalget Karina Adsbøl

Der er meget, man kan gøre for at forbedre tilgængeligheden, herunder opretholdelse af eksisterende lovgivning, såsom bygningsreglementet, mere kontrol med nybyggeri m.m. Vi har blandt andet haft fokus på at oprette tilgængelighedspuljer for at forbedre tilgængeligheden.

v/ socialordfører Marianne Jelved

Nej, der er problemer med tilgængelighed. Vi har prøvet at få gjort noget ved det, og vi fortsætter.

v/ social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel

Der skal generelt gøres mere for, at mennesker med handicap lettere kan bevæge sig rundt i det offentlige rum og ikke begrænses i deres tilgængelighed. Derfor er jeg også glad for, at den konservative socialminister, Mai Mercado, i 2018 fik sikret et forbud mod at diskriminere mennesker med handicap. Det er et stort fremskridt og vi skal videre den vej. 

v/ sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann

Det er vigtigt, at de handicappede oplever en hverdag, hvor manglende tilgængelighed ikke er en hindring for at leve et godt liv. Venstre ønsker, at flere mennesker med handicap bliver en del af fællesskabet. Flere skal i uddannelse og i beskæftigelse og være en del af civilsamfundet. Det vil gøre en stor forskel for den enkelte og for samfundet. 

v/ handicapordfører Kirsten Normann Andersen

Det var en fejl, at bygnings- og transportministeren ændrede en bekendtgørelse, som gjorde op med tilgængeligheden i familieboliger. Desværre stemte regeringen og dens støtteparti imod forslag om at rette op på den fejl igen.

SF er helt enig i, at det både er forkert og dumt. Netop regler om tilgængelighed ved nybyggeri har betydning for, hvordan vi på sigt kan sikre borgere med handicap de bedste muligheder for at deltage i sociale arrangementer, familiesammenkomster m.v. Det skal laves om.