Et offentligt system, man kan stole på

UlykkesPatientForeningen mener:

 • Der er behov for en kulturændring i kommunerne, så borgerens behov - ikke reglerne - står i centrum i sagsbehandlingen.
 • Kommunerne bør ikke have økonomisk fordel af at trække en afgørelse i langdrag eller at træffe afgørelser, som er på kanten af det tilladte.
 • Kommunerne bør være forpligtede til at søge manglende viden om ramtes muligheder og behov – fx hos handicaporganisationerne.
 • Der bør være krav om, at kommunerne dokumenterer, at de handler på klagesystemets afgørelser.
 • Kommunerne bør forpligtes til at følge Ankestyrelsens anbefalinger ift. best practice.
 • Kommunerne bør have en centralt placeret, uvildig borgerrådgiver.
 • Der skal være frister for, hvor længe en kommune må bruge på at behandle en sag.
 • Der skal etableres en digital platform, som gør det muligt for borgeren at få overblik og sin sag og tilknyttede dokumenter.

Tillidskrise mellem borger og system

Et tillidsbaseret og godt samarbejde med kommunen er en forudsætning, hvis livet med et handicap skal blive velfungerende på centrale områder som adgang til hjælpemidler, dækning af merudgifter og muligheden for beskæftigelse.

Desværre tyder tallene på, at tilliden er under pres. 40% af vores medlemmer føler ikke, at de får relevant rådgivning af deres sagsbehandler, og halvdelen søger uvildig rådgivning inden et møde med kommunen.

Mistilliden til systemet understøttes af den høje og stigende fejlrate i den kommunale sagsbehandling.

Konsekvensen af tillidskrisen mellem borger og system kan være dårlige individuelle løsninger, som fx kan gøre det sværere at klare sig selv og at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det gør vi

Vi vil i de kommende år arbejde for at skabe politisk fokus på de problemer, som opleves blandt vores medlemmer. Gennem en direkte dialog med medlemmerne vil vi udarbejde et problemkatalog med forslag til løsninger, som vil blive forelagt relevante beslutningstagere.

Læs også vores holdningspapir (pdf)

Fakta

 • 53% af borgere med et større fysisk handicap har ikke tillid til, at kommunen yder den hjælp, de har ret til.
 • 95% af Danske Handicaporganisationers medlemsforeninger oplever, at der er et generelt problem med retssikkerheden i kommunerne.
 • Socialstyrelsen fandt i sin seneste opgørelse fejl i hver femte indklagede sag på voksenhandicapområdet.