Spørgsmål til politiske debatter

Her finder du idéer til spørgsmål, som du kan stille inden for de tre områder, vi i foreningerne har udpeget som særligt vigtige i kommunalvalget.

Spørgsmål om borgerrådgivere

Stilles kun, hvis kommunen ikke har en borgerrådgiver

 • Vil du som kandidat arbejde for, at vi får en borgerrådgiver i kommunen?
 • Hvorfor synes du ikke, det er vigtigt at prioritere (hvis vedkommende svarer nej)?
 • Hvad vil du gøre for at få ansat en rådgiver (hvis vedkommende svarer ja)?
 • Sidste år var der fejl i x % (slå tallet for din kommune op på danmarkskortet eller i den medsendte liste (pdf)  eller i den medsendte liste) af sagerne på voksenhandicapområdet i vores kommune. Tror du ikke, det tal kunne have været lavere, hvis vi havde haft en borgerrådgiver?
 • Hvordan vil du så styrke retssikkerheden i vores kommune (hvis vedkommende ikke ønsker en borgerrådgiver)?

Spørgsmål om tilgængelighed

 • Jeg har et handicap, og jeg oplever problemer med at færdes flere steder her i kommunen (nævn de konkrete steder, hvor der er problemer med tilgængeligheden). Er du opmærksom på, at det kan være svært at komme omkring her i kommunen, når man har et handicap?
 • Hvad er din holdning til, at det ikke er alle borgere, der har samme mulighed for at bruge byen/det offentlige transportsystem/fritids- og kulturtilbud?
 • Er det en problematik, du vil tage op, hvis du bliver valgt ind?

Spørgsmål om retssikkerhed og fejl i sagsbehandlingen

 • Sidste år var der fejl i x % (slå tallet for din kommune op på danmarkskortet  eller i den medsendte liste(pdf)) af sagerne på voksenhandicapområdet og x % (find tallet her) af sagerne på børnehandicapområdet her i kommunen. Hvordan har du det med de tal?
 • Hvad vil du gøre for at sikre, at forvaltningen laver færre fejl og, at folk får den rigtige hjælp første gang?
 • Vi ser borgerrådgiveren som en god hjælp til både borgerne og sagsbehandlerne i kommunen. Tænker du, at det kunne hjælpe på retssikkerheden, hvis vi fik ansat en borgerrådgiver her i kommunen? (kun hvis der ikke er en i forvejen)
 • Hvordan vil du så styrke retssikkerheden i vores kommune (hvis vedkommende ikke ønsker en borgerrådgiver)?