Hvad kan du selv gøre?

Mangler du inspiration til, hvordan du selv kan påvirke politikerne op til valget?

Som borger kan du søge indflydelse i valgkampen på flere måder:

Kontakt din lokale kandidat

Du kan kontakte dine lokale folketingskandidater direkte pr. brev eller på de sociale medier og gøre dem opmærksomme på problemer, som fylder hos dig og andre med handicap.

Stil gode spørgsmål

Deltag i politiske arrangementer og stil spørgsmål til paneldeltagerne i debatten. Det er også med til at rette politikernes opmærksomhed mod de emner, som er vigtige for mennesker med handicap.

Hvis du vil have inspiration til spørgsmål om nogle af de temaer, som er vigtige for foreningen, kan du finde dem under Hvad bør politikerne drøfte? 

Skriv et læserbrev

Skriv et læserbrev om et politisk spørgsmål, som ligger dig på sinde, og som du gerne vil have politikerne til at tage stilling til. Indsend det til din lokale avis. På den måde er du med til at skabe lokalt politisk fokus på handicapområdet.

Hvis du gerne vil have inspiration til, hvordan et læserbrev kan se ud, kan du finde et par eksempler, som frit kan benyttes.

Udkast til læserbrev om manglende tillid til systemet (doc)

Udkast til læserbrev om dækning af merudgifter (doc)

Afgiv en oplyst stemme

Sæt dig grundigt ind i kandidaternes holdninger inden valget, så du på valgdagen kan afgive din stemme til den kandidat, som bedst varetager dine interesser.

Find de enkelte partiers handicappolitik her.