Økonomi- og administrationschef til UlykkesPatientForeningen

UlykkesPatientForeningen søger en leder af vores samlede administration omfattende økonomi, IT, kantine og intern service.

Dine kvalifikationer

Du skal have væsentlig indsigt i økonomi og regnskab, således at du kan forestå sædvanlig økonomirapportering samt udarbejde regnskaber for vores foreninger, specialhospital samt de fonde, vi administrerer. Dertil kommer ansøgning af puljer og indberetninger til offentlige myndigheder.

Desuden skal du have indsigt i IT-forhold, således at du kan udgøre en kvalificeret sparringspartner med vores dygtige IT-chef, der refererer til dig, samt vores faste eksterne IT leverandør. Vi har stort set afsluttet en fuldstændig omlægning af vores IT systemer. Vores IT infrastruktur er yderst velfungerende.

Endelig – og ikke mindst – skal du være en engageret leder, der nyder udvikling og udfordringer. Du vil blive leder af i alt 15 medarbejdere med ganske forskellig faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Fælles for dem er, at de er dygtige, selvstændige og engagerede.

Om stillingen

Du vil indgå i organisationens chefgruppe, der ud over direktøren omfatter 3 ledere: centerdirektøren for Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, afdelingschefen for Medlems- og kommunikationsafdelingen samt økonomi- og administrationschefen.

Vi har et overordentligt godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde i chefgruppen, hvilket også afspejler sig i ledergruppen og blandt de øvrige medarbejdere. Du vil indgå i alle strategiske og driftsmæssige drøftelser i chefgruppen. Vi sætter stor pris på, at alle i chefgruppen bidrager med synspunkter, der rækker ud over eget ansvarsområde.

Du har formentlig en akademisk baggrund som cand. merc., cand. polit. eller lignende samt relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhed.

UlykkesPatientForeningen har et solidt fundament for den videre udvikling af vores aktiviteter. Der er kraft og energi på alle niveauer i organisationen med medlemsfremgang og sund økonomi. Vi stræber efter at blive den foretrukne organisation inden for vores felt, og vi vil i alle henseender være topprofessionelle.

Der stilles store krav til økonomi- og administrationschefen. Det udelukker imidlertid slet ikke, at arbejdsforholdene er fornuftige med plads til både familie og fritid.

Du får væsentlige faglige, ledelsesmæssige og strategiske udfordringer med store muligheder for at sætte dit præg på organisationens udvikling. Og du kommer til at bidrage til det, vi er sat i verden for: at skabe bedre vilkår for mennesker, der er kommet alvorligt til skade som følge af en ulykke eller sygdom.

Ansøgning og ansættelse

Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Philip Rendtorff, dir. 61 20 88 09, for at høre nærmere om stillingen. Ansøgning med relevante bilag sendes til sekretær Judy Lyngesen jly@ulykkespatient.dk senest 19. oktober 2020.

Samtaler forventes gennemført i uge 43 og 44 med henblik på tiltræden 1. december 2020.