Retningslinjer for brug af vores Facebook-side

Alle er mere end velkomne til at deltage på UlykkesPatientForeningens Facebook-side. Det eneste, vi kræver, er, at du lever op til følgende retningslinjer:

Indhold

Alle kommentarer og opslag skal være motiveret af et ønske om at bidrage til en konstruktiv debat, som relaterer sig til sidens indhold og formål.

Personangreb, reklamer, spam og gentagelser vil blive fjernet fra siden. Vi opfatter det som spam, hvis du poster indhold, vi kan se er kopieret gentagne gange fra andre sider eller grupper.

Kommentarer må ikke afspore den debat, der er lagt op til i det oprindelige opslag.

Sprogbrug

Vi tolererer ikke indlæg og sprogbrug af upassende, diskriminerende, hadefuld, racistisk, truende eller vulgær karakter. Det gælder også brug af emojier.

Overtrædelse af retningslinjer

Vi forbeholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til ovenstående. Oplever vi, at en bruger gentagne gange overtræder vores retningslinjer, forbeholder vi os retten til at blokere brugeren fra UlykkesPatientForeningens Facebook-side uden varsel.

Brugere, der føler sig uretmæssigt blokeret fra vores Facebook-sider, kan kontakte os på webmaster@ulykkespatient.dk - så vil vi tage stilling til henvendelsen og hvorvidt udelukkelsen skal opretholdes.

Vi gør opmærksom på, at indhold tilføjet af brugere ikke nødvendigvis stemmer overens med UlykkesPatientForeningens holdninger og værdier.

UlykkesPatientForeningens Facebook-side