Tilliden til myndighederne er intakt

Af Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen

For over to måneder siden lukkede samfundet ned, og med et blev den hverdag, vi kender, ændret. Selv om vi nu er på vej tilbage til hverdagen, så vil det være en ny hverdag.

Som ugerne er gået, og den nye normal har indfundet sig, er kritikken fra kommentatorer, kommunikationseksperter og andre med en mening taget til. Tilfredsheden med regeringens indsats og kommunikation vakler. På nogen områder er kritikken formentlig berettiget, men inden for det område, hvor vi som foreninger gør os gældende, social-og sundhedsområdet, er der fra brugernes side tillid til myndighedernes kommunikationsindsats.

En medlemsundersøgelse, som vi har gennemført, viser, at 60 procent af respondenterne i høj eller meget høj grad føler sig godt orienteret af myndighederne i forhold til, hvad pandemien har af betydning for den enkelte og den hjælp, pågældende eventuelt modtager.

15 procent føler sig ikke/ slet ikke godt orienteret. Undersøgelsen omfatter godt 800 respondenter med forskellige former for handicap -altså mennesker i risikogruppen ved en eventuel smitte.

Konklusionen er altså, at på trods af forskellige eksperters dom så virker myndighedernes kommunikation.

Der er tillid til myndighederne under corona-pandemien.

Min personlige vurdering er, at social-og sundhedsministrene har været lydhøre, når vi som organisationer har fremført vores bekymringer. I starten var der  f. eks. usikkerhed omkring borgere med respiratorer og muligheden for hjælp og test ved sygdom, men det kom der en løsning på.

Tilsvarende viste en undersøgelse foretaget blandt vores medlemmer, at der var mange, der var blevet ensomme under coronaen, og her reagerede social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) hurtigt på vores undersøgelse. Hun fik sammen med de øvrige partier i Folketinget afsat 10 mio. kr. til en pulje, der skal bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.

Tilsvarende har ministeren sammen med Folketingets partier været med til at finde midler til lønkompensation af risikogrupper.

Det er klart, at der ikke er roser uden torne. F. eks. kunne Folketingets partier gøre en større indsats for at hjælpe de pårørende, der i disse tider trækker et ekstra stort læs. De er under pres både fra deres arbejdsgivere og fra deres omgivelser.

Indlægget har været trykt i Sjællandske Medier.