Psykologens råd til ramte og pårørende

Psykolog i UlykkesPatientForeningen, Mette Nyrup, har samlet en række gode råd, som kan hjælpe dig, der er ulykkesramt, eller dig, der er pårørende.

Først og fremmest er det vigtigt at huske, at alle reaktioner, der relaterer sig til stress, krise og sorg er individuelle. Nogle reagerer meget, andre reagerer lidt, og det ene er ikke mere rigtigt end det andet.

Den individuelle reaktion afhænger blandt andet af, hvordan den nuværende situation opleves, og af tidligere erfaringer med stress, krise og sorg.

Gode råd til dig, der er ulykkesramt

 • Strukturér hverdagen: Det er vigtigt, at du finder en passende balancegang mellem aktivitet og hvile i din hverdag. På den måde får du energi til de vigtigste aktiviteter samtidig med, at du også har energi sidst på dagen.
 • Husk det, der gør dig glad: I stressede og sorgfulde perioder er det vigtigt med pauser, hvor der fokuseres på noget, som skaber glæde, for det skaber også ny energi. Nogle finder ro i naturen, andre i mindfulness eller lydbøger, noget kreativt eller en god film. Selve aktiviteten er underordnet, når bare du oplever den som positiv.
 • Tal efter behov: Det er en udbredt misforståelse, at den, som taler meget om ulykken, kommer sig hurtigere. Det er vigtigt, at du lytter til dit indre og taler efter behov fremfor at forsøge at opfylde andres behov.
 • Find en fortrolig: Det kan gøre en svær situation betydeligt lettere, når man har en eller flere fortrolige ved sin side. Én, som ved, hvornår han eller hun blot skal være til stede, hvornår der er brug for at tale, og hvornår, der er brug for en praktisk håndsrækning. Det vigtigste er, at din fortrolige formår at rumme gode og dårlige perioder og ikke har trang til at fikse problemet.
 • Find samvær med ligestillede: Mange oplever, at samvær med andre ulykkesramte, som befinder sig i en lignende situation, kan være en værdifuld kilde til støtte og sparing.
 • Tilgiv dig selv og andre: At leve med følgerne efter en ulykke er for de fleste ensbetydende med at leve med mange stressfyldte situationer, der ofte synes at udfordre ressourcerne og sætte tålmodigheden på prøve. Her er det vigtigt at huske, at de frustrationer, som uundgåeligt vil vise sig fra tid til anden, er knyttet til situationen snarere end den person, som det uheldigvis går ud over.
 • Søg hjælp: At leve med følgerne efter en ulykke kræver kontinuerlig tilpasning. Der er derfor intet at sige til, hvis processen fra tid til anden går i hårdknude, og der er brug for professionel hjælp og sparring.

Gode råd til dig, der er pårørende

 • Lyt til din krops signaler: Vær opmærksom på symptomer på mistrivsel og søg læge, hvis du oplever dem. Det kan eksempelvis være glædesløshed, mangel på eneregi, søvnforstyrrelser eller hukommelses- og koncentrationsbesvær.
 • Prioritér tid til dig selv: For at du kan være en ressource som pårørende er det nødvendigt, at du prioriterer aktiviteter og interesser, som skaber glæde for dig. Det giver overskud og energi.
 • Tal sammen: Tal så åbent som muligt om jeres tanker, følelser, behov og spørgsmål til den nye situation. Husk på, at det netop er en ny situation, I begge står i, og ingen svar er givet på forhånd. Sørg for, at der er ro på situationen til disse samtaler.
 • Få afklaret din rolle: Det kan virke befriende for alle parter at få afklaret, i hvilket omfang du som pårørende forventes at tage del i kontakten til eksempelvis sygehusvæsen og kommune.
 • Tal med andre: Selv om det er vigtigt, at I taler sammen, er det også vigtigt, at du som pårørende har mulighed for at læsse sine tanker, følelser og bekymringer af hos en person, som er villig til at lytte og kan rumme dem.