Hukommelse og koncentration

Lever du med kroniske smerter eller følger efter hjernerystelse eller piskesmæld, er der stor sandsynlighed for, at du har stiftet bekendtskab med kognitive følgevirkninger.

Udfordringer med hukommelse og koncentration kan have årsag i flere forskellige forklaringer. For eksempel oplever mange ulykkesramte, at de får problemer med det kognitive på grund af smerter, idet hjernen bruger en stor del af sin kapacitet på smerterne, og derfor har mindre overskud til at bibeholde andre funktioner som altså for eksempel kan være evnen til at huske ting. 

Et af de velkendte symptomer ved både hjernerystelse og piskesmæld er udfordringer med hukommelse og koncentration, men både piskesmæld og hjernerystelse kan naturligvis også have en del andre symptomer.

På denne side kan du få mere viden om hjernerystelse og piskesmæld, og hvordan livet med senfølger kan være. 

Støttet af fonde

Projektet er støttet økonomisk af Offerfonden, Jascha Fonden, Louis Petersens Legat, Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond & Otto og Gerda Bings Mindelegat.