Behandling

Når du har langvarige eller kroniske smerter, findes der forskellige muligheder for smertelindrende behandling.

Har du smerter efter ulykke eller sygdom, vil du i første omgang ofte blive tilbudt en medicinsk behandling. Det er meget individuelt, hvilken type medicin, der kan hjælpe. Det afhænger bl.a. af hvilken smertetype, du oplever. Derfor må du med rådgivning fra en læge eller et smertecenter/smerteklinik prøve dig frem, før du finder en type medicin, der passer til de smerter, du har.

Medicin kan i en periode være en hjælp for nogle, men det har begrænset effekt på vedvarende smerter og bør derfor ikke stå alene som behandling.

Tænk tværfagligt

Der findes flere former for smertebehandling, som du måske kan have gavn af. Mange har fx glæde af at få hjælp af

  • En fysioterapeut, der kan finde relevante træningsøvelser til dig, og lægge et træningsprogram, hvor du langsomt bygger din krop op.
  • En ergoterapeut, som kan lære dig forskellige aflastende teknikker og strategier i hverdagen, så du fordeler dine aktiviteter og pauser uden at overbelaste kroppen.
  • Eller en psykolog, der kan hjælpe dig med at træne din hjerne, så du tænker anderledes om dine smerter og med at finde balance i din adfærd, så dit smertesystem ikke bliver overbelastet.

Mange har gavn af at kombinere flere forskellige former for behandling – også på tværs af faggrupperne.

Alternativ behandling

Mange med kroniske smerter opsøger forskellige former for supplerende behandling i forsøget på at lindre smerterne. Det kan for eksempel dreje sig om osteopati, kraniosakral terapi, akupunktur, massage eller noget helt fjerde.

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i - for hvad der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. 

UlykkesPatientForeningen har samlet en række gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal vælge alternativ behandling.