Fakta om smerter

Der er forskel på, om din skade er akut eller kronisk.

Man skelner overordnet set mellem akutte og langvarige (eller kroniske) smerter.

Akutte smerter

Hvis din smerte har varet i få dage eller op til et par måneder, kalder man smerten akut, og den relaterer sig til en vævsskade, dvs. en skade i dit væv. Det kan for eksempel være en forstvuet ankel eller en rygskade.

Akutte smerter forsvinder igen i takt med, at vævsskaden er helet. 

Langvarige smerter

Hvis smerten har varet i mere end tre måneder, betegner man smerten som langvarig eller kronisk. Ved langvarige smerter er det ikke længere en vævsskade, der er hovedårsagen til smerterne.

Det er en udbredt misforståelse, at smerte er en indikator for mængden af vævsskader, der er til stede i kroppen. Misforståelsen går på, at store mængder af smerte svarer til en stor skade, og en lille mængde af smerter svarer til en lille skade. Gennem omfattende forskning, har det dog vist sig, at smerte har en meget lille sammenhæng med mængden af vævsskader.

Når skaden er langvarig, bliver det mere komplekst. 

Hvis du lever med kroniske smerter, kan det hænge sammen med begrebet sensibilisering. Sensibilisering finder sted, når kroppens nervesystem er blevet overfølsomt.