Sensibilisering

Lever du med kroniske smerter, kan det hænge sammen med begrebet sensibilisering. Sensibilisering finder sted, når kroppens nervesystem er blevet overfølsomt.

Normalt fungerer kroppens nervesystem sådan, at hvis du laver en bevægelse - for eksempel ved at løfte en tung flyttekasse - vil sensorer i dit nervesystem straks sende en impuls – eller en meddelelse – til din hjerne. Hjernen, der fungerer som kommandocentral for hele nervesystemet, vil så vurdere, om der er tale om en trussel eller falsk alarm. Det kalder vi kroppens alarmsystem.

Hjernen vurderer, om der er fare på færde

Hjernen vurderer meddelelsen ud fra forskellige parametre; Det kan være tidligere erfaringer med smerter, men også følelser som frygt og bekymring, tristhed, manglende søvn eller sygdom kan spille ind på hjernens analyse og risikovurdering af situationen.

Når hjernen vurderer, at der er fare på færde, vil du opleve smerte, og hjernen vil aktivere kroppen, så du forholder dig til den skade, der er sket. Samtidig lagrer din hjerne erfaringen i hukommelsen, så du er ekstra opmærksom, næste gang du står i en lignende situation.

Den akutte smerte vil normalt forsvinde i takt med, at skaden heler, og dit alarmsystem vil igen falde til ro.

Når smerten bliver kronisk

Men hos nogle vil smerten efter en skade ikke forsvinde. Har smerten varet i mere end tre måneder, betegner man den som langvarig eller kronisk.

Når smerten er kronisk, er ens alarmsystem ikke faldet til ro igen, og det er derfor ekstra følsomt. Det har betydning for oplevelsen af smerterne, og der skal langt mindre fysisk aktivitet eller psykisk pres til, for at nervesystemet aktiveres, og hjernen vurderer situationen som faretruende.

Smerterne eskalerer og tiltager, fordi dit nervesystem er blevet overfølsomt. Man kan altså sige, at smerteoplevelsen er blevet mere kompleks.