Livsværdier kan hjælpe dig til en bedre hverdag

At arbejde med at blive klar på dine grundlæggende værdier i livet kan være en hjælp til at finde en bedre balance i hverdagen.

Hvis du lever med smerter i din hverdag, kender du sikkert til det med, at du ikke nødvendigvis når alle de ting, du gerne vil. Det kan være, at smerterne i sig selv – eller måske trætheden, der mange gange følger med – forhindrer dig i det.

Arbejdet med at blive helt skarp på dine egne livsværdier kan være et vigtigt redskab til at prioritere og nå noget af det, der er vigtigst for dig i dit liv.

Pligtopgaver og livsbekræftende opgaver

Overordnet set kan du dele dine aktiviteter op i pligtopgaver, der skal udføres, men som ikke nødvendigvis giver dig energi, og på den modsatte side livsbekræftende opgaver, som giver dig energi.

Hvis du kun har plads til pligtopgaver og aldrig når til nogle af de aktiviteter, der giver dig energi, så er du i overhængende fare for hurtigt at brænde ud. Som mennesker har vi brug for også at have opgaver og aktiviteter, der giver os energi.

Derfor kan det være en god ide at prøve at finde frem til nogle af de aktiviteter, der gør dig glad og giver dig energi – de livsbekræftende opgaver. Men hvordan gør du så det?

Arbejdet med dine livsværdier

En måde kan være at arbejde med dine livsværdier.

Livsværdier er et redskab, der kan hjælpe dig med at navigere til et mere indholdsrigt liv. Du kan bruge det som en form for kompas til at leve et liv, der passer med dine værdier. Når du er blevet klarere på, hvad dine værdier er, kan du bruge det til bevidst at prioritere i din hverdag. På denne måde kan livsværdier bruges som et værktøj til at forvalte dine kræfter og din energi, så du bruger den bedst muligt.

Sådan gør du

For at blive klarere på, hvad dine værdier i livet er, kan du stille dig selv nogle spørgsmål:

  • Hvordan ønsker du at være?
  • Hvad og hvem er vigtige for dig?
  • Hvad gør dig glad - og hvorfor?
  • Hvad er du stolt af i dit liv - og hvorfor?
  • Er der perioder i dit liv, du ikke har brudt dig om – hvis ja, hvad karakteriserede dem?
  • Hvad drømmer du om?
  • Hvilke kvaliteter ville du håbe, din partner eller ven ville sige om dig?

Spørgsmålene kan hjælpe dig med at spore dig ind på, hvad der er dine livsværdier.

Måske er en af dine vigtigste værdier at være en god forælder? Måske er det vigtigt for dig, at andre tænker på dig som omsorgsfuld? Måske drømmer du om at have en sund og stærk krop i balance?

Når du har tænkt over spørgsmålene herover, kan du derefter spørge dig selv, om du lever dit liv efter dine livsværdier? Hvis nej, hvad kan du så skrue på for at komme til det?

Øvelsen med at blive klar på dine livsværdier kan være god at vende tilbage til løbende i livet. Det kan også være en god ide at prøve at lave øvelsen sammen med en terapeut, din partner eller en god ven.

Relevant for alle

Arbejdet med livsværdier er relevant for os alle sammen – uanset om man lever med smerter eller ej. At leve efter sine værdier kan give et mere indholdsrigt og meningsfuldt liv, fordi det er et redskab til at skabe balance og sørge for, at den energi, vi har, bliver forvaltet på bedst mulig måde.