Deltag i webinarer

Du har mulighed for at deltage i tre webinarer, hvor fokus er på dig, der har udfordringer med studieliv eller arbejdsliv efter ulykken.

Alle webinarer er gratis, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Webinarerne varer 45 minutter.

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, så tilmeld dig alligevel. Du kan nemlig se en optagelse af webinaret 14 dage efter.

Torsdag d. 11. februar kl. 14

Ulykkesramt studerende - hvad skal du være opmærksom på?

Socialrådgiver Mette Møller Nyborg giver dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dit videre studieforløb, hvis du har været ude for en ulykke.

Du vil blandt andet høre om:

    • Hvilke instanser du kan kontakte efter ulykken, og hvornår.
    • Hvilke støtte- og forsørgelsesmuligheder du har.
    • Hvordan får du den bedste dialog med uddannelsesstedet, det offentlige system og forsikringsselskabet.

l webinaret vil du få et bedre overblik over dine muligheder og rettigheder, så du bagefter kan komme i gang med at kontakte de relevante instanser.

Tilmeld dig her

Tirsdag d. 23. februar kl. 13

Regler på arbejdsmarkedet - når ulykken har ramt, hvad sker der så?

På webinaret vil socialrådgiver Bente Elton Rasmussen give en kort introduktion til regler vedr. sygemelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en ulykke.

Du vil få kendskab til regler og rammer ift. sygemelding, og ikke mindst om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Bente vil også komme nærmere ind på, hvor du kan finde mere information.

Tilmeld dig her

Tirsdag d. 2. marts kl. 13

At være menneske i 'systemet' 

Mange ulykkesramte oplever på et eller andet tidspunkt, at deres afklaringsforløb giver anledning til 'systemstress'.

’Systemet’ opstiller ofte mange og ufravigelige krav til, hvad man som ulykkesramt skal kunne magte, og det kan ofte opleves som om, at de nødvendige ressourcer ikke er til stede.

I dette webinar giver psykolog Mette Nyrup dig en indføring i, hvad der sker med krop og psyke, når krav og forventninger overstiger ressourcerne, og du vil i løbet af webinaret blive klædt bedre på til en konstruktiv kommunikation med systemet.

Tilmeld dig her

Støttet af fonde

Projektet er støttet af Offerfonden, Jascha Fonden, Louis Petersens Legat, Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond & Otto og Gerda Bings Mindelegat.