Dine støttemuligheder

Når du skal skabe et nyt arbejdsliv, er det en klar fordel at kende dine støttemuligheder.

Det kan virke uoverskueligt at navigere i de mange regler og love, som findes, når du med en funktionsnedsættelse skal videre i dit arbejdsliv. Men det kan samtidig være afgørende at have et indblik i relevante støttemuligheder, når du kender dine egne skånebehov, og din arbejdsevne er afklaret.

For der er heldigvis en bred pallette af hjælp, som kan gøre en væsentlig forskel for dig, din tilknytning til arbejdsmarkedet og forhåbentlig være medvirkende til, at du kommer godt videre til dit næste job.

Er du godt klædt på, når du skal tale med dit jobcenter, kommunen, din arbejdsgiver eller en potentiel kommende arbejdsgiver, så kan det gøre dit forløb meget mere gnidningsfrit. Mange arbejdsgivere er for eksempel slet ikke bevidste om, hvad der kan lade sig gøre, hvis de ansætter en person med et handicap, og det kan sætte en kæp i hjulet.

Som arbejdsgiver kan man eksempelvis søge om tilskud til løsninger eller få kompensation af kommunen. En arbejdsgiver skal meget gerne tænke, at når der ydes kompensation for de begrænsninger, du som nuværende eller kommende medarbejder har, så er der ikke noget problem eller nogle udfordringer i at have dig ansat. 

Et udsnit af de mange støttemulighederne, har vi samlet her:

Står du med konkrete arbejdsopgaver, som du ikke kan løse på grund af din funktionsnedsættelse eller handicap, så kan arbejdspladsen med kompensation fra kommunen ansætte en personlig assistent. Enten ansættes en udefrakommende eller også ’frikøbes’ en kollega, som så fungerer som personlig assistent til de specifikke opgaver, du ikke selv kan udføre.

Er du i gang med en efter- og videreuddannelse, hvor du som udgangspunkt allerede har en tilknytning til en arbejdsplads, kan du få en personlig assistent til at varetage praktiske opgaver. Det kan være sekretærarbejde, hvor der eksempelvis bliver taget notater undervejs i undervisningen. Men det er et krav, at man selv skal kunne gennemføre uddannelse fagligt.

Arbejdsgiveren skal ifølge lovgivningen levere de relevante arbejdsredskaber, der skal til for, at du kan udføre dit arbejde, mens der kan søges om det, der ligger ud over det forventelige. I forhold til tilpasninger af en arbejdsplads kan der ikke bevilliges støtte til store og gennemgribende renoveringer, men kommunen kan i dialog med borger og arbejdsgiver ofte finde gode og langtidsholdbare løsninger.

Her tales der om en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse, som vil kunne styrke dine muligheder for at komme i arbejde. Det gælder som hovedregel for mennesker over 30 år, men der er undtagelser fra reglen:

Du kan også få en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis du er under 30 år og har opbrugt din SU, eller hvis du har forsørgelsespligt overfor børn. I alle tilfælde vil du med denne støttemulighed få en ydelse fra jobcentret under uddannelsen.

Inden der er gået to år efter endt uddannelse, kan mennesker med handicap få den første erfaring fra arbejdsmarkedet i et job med løntilskud. Ordningen gør, at du ikke er nødsaget til at stille dig i ledighedskøen. Det kommer dog ikke automatisk, og jobcentret skal bevillige løntilskuddet. For nogle kan det være en udfordring at komme ind på arbejdsmarkedet, og derfor kan det være en god ordning at gøre brug af, når du søger job umiddelbart efter uddannelsens afslutning.

Opfylder du de krævede kvalifikationer til en stilling i det offentlige, så bliver du også kaldt ind til en samtale, hvis du har et handicap og i din ansøgning gør tydelig opmærksom på, at der søges med fortrinsadgang. Er dine kvalifikationer de samme som en anden kandidat, så skal de også ansætte kandidaten med handicap. Der er dog ikke tale om en jobgaranti ved ansøgning med fortrinsadgang.

Arbejdsgiveren kan med denne støttemulighed blive kompenseret for sygedage, hvis du har en kronisk eller langvarig, væsentlig lidelse. Normalt skal en arbejdsgiver betale for de første 30 sygedage, men her bliver de kompenseret fra første sygedag, hvis du har mindst 10 sygedage på et år, som relaterer sig til dit handicap. Det gør, at du kan spille med åbne kort og give udtryk for, at du har en del sygedage på et år, uden at det nødvendigvis kommer til at have negativ betydning. En tilsvarende aftale kan også indgås i forhold til selvstændige erhvervsdrivende.

 

Tre hurtige råd midt i regler, paragraffer og lovgivninger

  • Sælg ikke din arbejdskraft for billigt – Mange hungrer efter at komme tilbage på jobmarkedet, og det er helt forståeligt. Er du eksempelvis i et løntilskud så hav for øje, at der skal være et konkret formål med ordningen. Har arbejdsgiver givet udtryk for mulighed for efterfølgende ansættelse på ordinære vilkår eller i et fleksjob, bør der være en klar handleplan for dette, så du ikke blot er gratis eller billig arbejdskraft.
  • Tag sagen i egen hånd – Så vidt muligt er det en god idé selv at tage fat i de relevante mennesker på jobcenteret og holde dig opdateret. Kontakter du selv en potentiel ny arbejdsgiver og har viden om både din egen formåen og de støttemuligheder, der ifølge jobcentret er relevante for netop dig, kan det være med til at nedbryde barrierer og få arbejdsgivere til at se muligheder, de ikke før var bevidste om fandtes. 
  • Fleksjob og andre støttemuligheder giver mening - Det kan være svært at indstille sig på, at ens arbejdsliv kan ændre sig markant efter pådragelse af en funktionsnedsættelse, og der gælder det om at tænke fleksjob og andre støttemuligheder som altafgørende redskaber til at genopbygge et meningsfyldt arbejdsliv.