Vi udvikler vores lokale kredsbestyrelser

UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens er med støtte fra Velux Fonden i oktober 2018 gået i gang med at udvikle foreningernes 16 lokale kredsbestyrelser rundt om i landet.

UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens er i oktober 2018 begyndt med et nyt projekt, som er finansieret af Velux Fonden med 2,3 millioner kroner.

Projektet skal med udgangspunkt i fem af foreningernes 16 lokale kredsbestyrelser rundt om i landet teste forskellige metoder, som skal hjælpe flere mennesker med at blive frivillig for foreningerne. Projektet varer frem til juni 2021.

Behov for flere frivillige i foreningerne

Bag ved projektet ligger et behov for at tiltrække nye frivillige til foreningerne. De 16 lokale kredsbestyrelser er nemlig ansvarlige for at tilbyde foreningernes medlemmer træningstilbud og faglige og sociale arrangementer. Samtidig udgør de 16 lokale bestyrelser foreningernes repræsentantskab og er derfor foreningernes øverste politiske led.

Men gennemsnitsalderen i kredsbestyrelserne er høj, og mange af bestyrelsesmedlemmerne har selv været ramt af en alvorlig skade eller ulykke. Selvom mange kredsbestyrelser i dag er yderst velfungerende, står foreningerne altså på sigt over for en større udfordring i forhold til at have nok kræfter til at løfte opgaverne.

Når projektet er i dets afsluttende fase vil den indsamlede viden og læring blive delt med alle 16 kredse, som også vil modtage undervisning i de af metoderne, som har vist sig at have bedst til at hjælpe nye mennesker med at blive frivillig i foreningerne.

Foreningerne håber, at det på sigt kan bringe flere frivillige ind i vores foreninger, både til glæde for vores nuværende frivillige i de lokale kredsbestyrelser; til glæde for de medlemmer, som de laver tilbud for og med; og ikke mindst til glæde for de mennesker, som får mulighed for at arbejde frivilligt for en sag, som de brænder for.

Læs, hvordan du bliver frivillig i UlykkesPatientForeningen