Gå til hovedindhold

Generalforsamling i Frederiksberg- København kreds

Torsdag, 26. september 2024, kl. 18:00-21:00
Polio- og UlykkesPatientForeningen

Generalforsamling i Frederiksberg- København kredsMødet indledes med, at der fortælles om det forgangne år og om fremtiden i foreningerne.

Generalforsamling afholdes med dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter at selve kredsgeneralforsamlingen er afsluttet, byder kredsen på et par stykker smørrebrød. Du skal være selvhjulpen eller have tilmeldt hjælper med.

Dørene åbnes 30 minutter før.

Der er kun krav om tilmelding, hvis man ønsker at spise med.
 
Tilmeldingen til spisningen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsfristen bedes overholdt af hensyn til bestilling af mad.
Tilmelding kan kun ske via hjemmesiden. Hvis du har brug for hjælp til tilmelding, kan medlemsafdelingen kontaktes på telefon 36739007.
 
Bemærk: Du er først tilmeldt, når du har modtaget en kvittering på din e-mail.
 
Bliver du forhindret eller forsinket på dagen, så giv gerne besked på mobil: 30410983.
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!