Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller tablet til at surfe Internettet med.

Vi bruger cookies for løbende at forbedre siden gennem statistik og for at forbedre brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies til at støtte markedsføringen af vores tjenester.

Når du tilgår vores hjemmeside, bliver du spurgt om, hvilke cookies du vil acceptere. Du kan tilgå boksen her.

Du kan til hver en tid slette cookies fra vores hjemmeside. Se vejledning til at slette cookies på minecookies.org.

Første- og tredjepartscookies

Vi benytter både første- og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af selve den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies sættes også af webanalyseprogrammer og annoncører, som gør det muligt at målrette markedsføring.

Tekniske cookies

Vi gør brug af cookies, som sikrer, at hjemmesiden fungerer korrekt. Herudover gemmer en cookie dit cookie-samtykke i et år, med mindre du har slettet dine cookies i mellemtiden. Disse cookies er såkaldt førstepartscookies, som sættes af hjemmesiden.

Statistik og analyse cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik, der skal hjælpe os med at forstå, hvordan de besøgende bruger hjemmesiden. Statistikken giver os mulighed for at se, hvordan vi skal forbedre hjemmesiden.

Vi bruger følgende statistik-produkter, som sætter såkaldte tredjepartscookies: Google Analytics, Leadfeeder, Hotjar og Microsoft Clarity.

Marketing cookies

Vi bruger cookies til markedsføringsformål. Cookierne sporer de besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at kunne understøtte markedsføringen af vores tjenester og at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger.

Vi bruger følgende marketing-produkter, som sætter såkaldte tredjepartsprodukter: Facebook og Sleeknote.

Med Facebook-cookien (pixel) kan vi målrette annoncer på Facebook, og med Sleeknote-cookien kan vi målrette pop-up annoncer på vores egen hjemmeside.

Fra tid til anden indlejrer vi indhold fra YouTube og Facebook. I den forbindelse sættes også en cookie, som sikrer funktionaliteten af disse ydelser fra tredje part.

Hvis du ønsker at slette dine cookies

Du kan til enhver tid slette eller afvise cookies fra vores hjemmeside. Du sletter eller afviser cookies ved at ændre indstillingerne i din Internetbrowser. Indstillingerne er forskellige afhængig af, hvilken browser du benytter.

Vær opmærksom på, at du kan miste en række funktioner og services på vores hjemmeside, når du sletter cookies.

Se vejledning til at slette cookies på minecookies.org.

UlykkesPatientForeningens privatlivspolitik

Ved indmeldelse i UlykkesPatientForeningen registreres en lang række personlige oplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Uden disse data kan vi ikke fremsende opkrævninger, velkomstpakke og andet kommunikation.

Du kan også afgive data til os uden at melde dig ind, fx når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser. Det kan også ske, hvis du responderer på en annonce på Facebook, hvor du kan indtaste personlige oplysninger for fx at modtage vores nyhedsbrev eller et prøvenummer på vores medlemsblad. Når du udfylder disse formularer, giver du samtykke til, at foreningen kan kontakte dig med information om, hvad foreningen kan tilbyde dig.

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi opbevarer og behandler dine data.

Kontaktoplysninger

UlykkesPatientForeningen
Fjeldhammervej 8
2610 Rødovre
3673 9000
CVR nr. 63457817

UlykkesPatientForeningen er dataansvarlig. Det vil sige, at vi er ansvarlige for, at dine personlige oplysninger og data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan kontakte os på kontakt@ulykkespatient.dk eller på 3673 9000, hvis du har spørgsmål.

Ved indmeldelse

Vi opbevarer alle data om dig i et sikret medlemssystem. Det er kun relevante personer, som har adgang til dette system. Via systemet kan de lokale kredse indhente kontaktoplysninger på deres medlemmer i kredsen. På den måde kan vi sikre, at dine interesser bliver varetaget lokalt. Alle vores lokale kredsformænd er klædt på til at kunne varetage dine data med omhu.

Ved opkrævning af kontingent og betaling

Ved betaling sender vores medlemssystem digitalt oplysninger om din kontingentopkrævning til Nets. Når opkrævningen er gennemført, sletter Nets igen disse oplysninger. Efter din tilmelding til BetalingsService har de daglige brugere af medlemssystemet ikke længere adgang til dine betalingsoplysninger.

Ved indbetaling af gavebidrag

Når du opretter et støttemedlemskab eller giver et bidrag, er beløbet skattefradragsberettiget. For at kunne lave en automatisk indberetning til SKAT ved årsskiftet kræver dette, at vi har modtaget og registreret dit cpr.nr. Hvis du ikke ønsker at oplyse dit cpr.nr., vil skattefradragsberettigelsen bortfalde, da det ikke vil være muligt for os at registrere bidraget ved SKAT.

Arrangementer og webinarer

Ved arrangementer, kurser og møder tages der lejlighedsvist billeder, der anvendes i foreningens kommunikation.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i UlykkesPatientForeningen har tavshedspligt over for de forhold og personlige oplysninger, de får kendskab til om dig.

Databehandlere

UlykkesPatientForeningen benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de overholder gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og persondataforordningen.

Mail og kryptering

Når UlykkesPatientForeningen besvarer e-mails fra dig, fjernes din oprindelige henvendelse, som kan indeholde personfølsomme oplysninger. UlykkesPatientForeningen undgår personfølsomme oplysninger i vores svar til dig. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, sendes e-mailen som krypteret, vedhæftet fil.

UlykkesPatientForeningen benytter Sikker mail, når der udveksles oplysninger med eksterne samarbejdspartnere. Det vil sige, at alt, hvad vi videresender til andre, krypteres, før det afsendes digitalt.

Vi fraråder, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger til UlykkesPatientForeningen, men hvis du gør, vil den blive slettet, når den er besvaret og evt. registreret.

Husk at holde dine data ajour

For at sikre bedst mulig service, er det vigtigt, at vi altid har de rigtige oplysninger om dig. Så husk altid at ringe eller skrive til os, når du fx flytter, får nyt navn eller evt. ønsker at ændre dit medlemskab.

Du kan skrive til os på medlem@ulykkespatient.dk eller ringe på tlf.nr. 3673 9095.

Retten til at blive glemt/slettet

Du har ret til at få dine data slettet, hvis vi ikke længere har behov for at behandle dem. Hvis du melder dig ud og ikke længere ønsker at stå i vores system, skal du oplyse os dette. Vi vil herefter manuelt slette dine data før vores normale opbevaringsfrist som resulterer i automatisk sletning, hvis der ikke har været kontakt i 2 år efter udmeldelsesdato.

Vær opmærksom på at det ikke altid er muligt at slette alle oplysninger, fx er vi pålagt ved lov at gemme oplysninger, der er en del af vores bogføringsmateriale i indtil fem år + indeværende årsregnskab jf. bogføringsloven.

Klagevejledning og kontaktoplysninger på vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Organisationens Databeskyttelsesrådgiver (”DPO”) er ansvarlig for at påse overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler samt nærværende privatlivspolitik. Vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) hedder Tor Valstrøm.

Alle spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Tor Valstrøm pr. mail til dpo@ulykkespatient.dk

Du har også retten til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig

UlykkesPatientForeningen
Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Tlf.: 3673 9060
E-mail: kontakt@ulykkespatient.dk
CVR: 63 45 78 17

Opdateringer og ændringer

UlykkesPatientForeningen er forpligtet til at overholde gældende love og regler omkring beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse.

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre løbende i denne privatlivspolitik.

Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet, hvor de er synlige på hjemmesiden.

UlykkesLinjens privatlivspolitik

UlykkesPatientForeningen driver UlykkesLinjen og er dataansvarlig. Det vil sige, at UlykkesPatientForeningen er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger og data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan kontakte os på kontakt@ulykkespatient.dk eller på 3673 9095, hvis du har spørgsmål.

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt

Når du tager kontakt til UlykkesLinjen via telefon, e-mail eller kontaktformular, registreres en række personlige oplysninger om dig. Det er dog altid muligt at være anonym, når du henvender dig til UlykkesLinjen.

Vores primære formål med at registrere oplysningerne er at kunne levere den rådgivning, du har efterspurgt hos os. Vores sekundære formål med at behandle dine persondata er at kunne dokumentere kvaliteten af den rådgivning, vi har ydet dig (jf. vores rådgiveransvar) samt at bruge oplysningerne til statistik.

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi opbevarer og behandler dine data.

Når du ringer til os…

Efter samtalen udformes et anonymt notat og en beskrivelse af rådgivningens problemstilling og forløb. Dette er udelukkende til intern kvalitetssikring og der noteres ingen personfølsomme data.

Vi opbevarer alle data om dig i et sikret system. Det er kun relevante personer, som har adgang til dette system.

Idet alle psykologer har notatpligt jf. psykologloven, gælder der særlige regler for psykologisk rådgivning. Efter samtalen udformes et notat om rådgivningens problemstilling og forløb. Da den enkelte rådgivning skal kunne identificeres, bruges det telefonnummer, du ringer fra til at journalisere henvendelsen. Der registreres ikke yderligere personfølsomme oplysninger.
Du kan til enhver tid vælge at være anonym. Dette vil sætte visse begrænsninger for den rådgivning, vi kan yde dig.

Når du skriver til os…

Når UlykkesLinjens rådgivning besvarer en henvendelse, som du har sendt via e-mail eller kontakformular, fjernes din oprindelige henvendelse, som kan indeholde personfølsomme oplysninger. UlykkesLinjen undgår personfølsomme oplysninger i vores svar til dig. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, sendes mailen som krypteret, vedhæftet fil.

Vi fraråder, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger til UlykkesLinjen, men hvis du gør, vil den blive slettet, når den er journaliseret og besvaret.

Videregivelse af oplysninger

UlykkesLinjen rådgiver om mange forskellige emner og har mange forskellige fagpersoner tilknyttet bl.a. socialrådgivere, jurister, psykologer, fysioterapeuter. Hvis vi aftaler at følge op på en samtale eller henvise dig til en kollega, opbevares dine kontaktoplysninger indtil rådgivningssamtalen er afsluttet. Desuden vil rådgiveren indhente et mundligt samtykke fra dig. Vi giver aldrig personlige oplysninger videre til tredjepart uden dit samtykke.

Databehandlere

UlykkesLinjen benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de overholder gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og persondataforordningen.

Evaluering af UlykkesLinjen

UlykkesLinjen ønsker hele tiden at forbedre rådgivningen til dig. Derfor indhenter vi i slutningen af hver rådgivningssamtale et mundligt samtykke til at fremsende en sms med en evaluering. Du kan altid frabede dig dette.

Indsigt og sletning af oplysninger

Du har ret til at få dine data slettet eller berigtiget. Dette betyder, at du altid kan kræve at få udleveret de oplysninger, som vi har registreret om dig eller få dem slettet. Generelt opbevarer vi kun oplysninger om dig, så længe du løbende er i kontakt med UlykkesLinjen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du ikke har været i kontakt med UlykkesLinjen i 2 år, slettes dine data automatisk.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. 19. oktober 2023.