Gå til hovedindhold

Generalforsamling Østjylland med spisning, lystløgne og kaffebord

Tirsdag, 1. oktober 2024, kl. 18:00-21:30
MarselisborgCentret, bygning 9 (tidligere bygning 8)

Generalforsamling Østjylland med spisning, lystløgne og kaffebord

Kl. 18.00 Spisning: Marselisplatte (husk tilmelding)
Foreningen er vært ved mad og drikke

Kl. 19.00 Anna Grethe Bech fortæller - måske - løgnehistorierFortællinger giver næring til hjertet og hjernen - det er grundholdningen i Anna Grethe Bechs fortælle-virksomhed. Sin kærlighed til gode fortællinger har hun fra en mangeårig karriere som gymnasielærer. Hun har uddannet sig på International School of Storytelling og optrådt som fortæller i 15 år bl.a. i Den gamle By i Aarhus, på Limfjordsmuseet, Nørre Vosborg Fortællefestival og ikke mindst på den månedlige fortællecafé på Fairbar i Aarhus, hvor hun er vært.


Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag *
 5. Oplæg til aktivitetsplan for det kommende år
 6. Beslutning om antal suppleanter
 7. Valg af bestyrelse **
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt.
* Forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 23. september. 

** For at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, skal man være medlem af kredsen og have betalt sit kontingent senest den 1. august 2024.

Vi mangler gode kræfter, er det noget for dig - eller en af dine pårørende?

Undervejs er der tisse/tiske-pause og kaffebord.

Efter Generalforsamlingen er der et kort, konstituerende møde.