Amputation

Efter nogle ulykker kan det være nødvendigt at amputere. Læs om følger og muligheder efter en amputation.

Efter en ulykke kan skaden på et ben eller en arm være så voldsom, at området ikke står til at redde. Det kan dels skyldes, at det ikke er muligt at genetablere blodforsyningen, at størstedelen af hud er væk, eller at muskelvæv og knoglevæv er helt knust eller væk.

I den akutte situation vil lægerne gøre, hvad de kan for at redde så meget som muligt, men i situationen kan de ikke altid være sikre på, om det tilbageværende væv fortsat kan blive levedygtigt. Som regel vil de lade tvivlen komme til gode og bevare mest muligt, men den efterfølgende tid kan så afsløre, at det kan blive nødvendigt at amputere højere oppe.

Hvis ulykken gav stort vævstab og/eller stor forurening af såret, vil denne risiko være særlig stor. I de fleste tilfælde heler amputationssåret heldigvis godt op i løbet af 3-4 uger, men i de uheldigste tilfælde vil kampen om at bevare en del af et ben eller en arm kunne tage måneder før den afsluttes.

Heling og hævelse

Selvom såret på amputationsstedet er helet op, varer det længe før, stumpen er faldet helt til ro. Der vil som regel være ømhed i mange uger/måneder efter, men hvis ømheden aftager med tiden, er det ikke tegn på yderligere komplikationer og dermed grund til bekymring.

Hævelse af stumpen kan forekommer i mange måneder efter ulykken, og for nogle kan den blive konstant. I de tilfælde kan det være en løsning at bruge en strammende bandage/strømpe for at afhjælpe en generende hævelse.

Fantomfornemmelser og smerter

Er der tale om amputation af et større område vil mange kunne opleve fantomfornemmelser og fantomsmerter.

Fantomfornemmelser er det fænomen, at man oplever, at kropsdelen stadig er der trods amputationen. Det skyldes, at nerverne fra området stadig sender informationer til hjernen. Som regel vil fornemmelserne forsvinde med tiden.

Fantomsmerter skyldes, at de nerver, der normalt registrerer smerter i det amputerende område, forsat sender smerteimpulser til hjernen, på trods af at området er væk. Smerterne, som også kaldes nervesmerter (neurogene smerter), kan være meget intense og vanskelige at behandle. Hos mange kan smerterne aftage med tiden, men hos nogle kan de komme til at vare livet ud.

Læs mere om smerter

Påsat legemsdel

Generelt vil det ikke komme på tale at operere og sætte afrevne kropsdele på igen. Problemer med følelsesløshed, blodcirkulation og nedsat bevægelighed vil som regel betyde at funktionsniveauet med en påsat legemsdel vil blive dårligere end uden. Kun i meget særlige og sjældne tilfælde vil det kunne komme på tale at operere afrevne kropsdele på igen.

Amputation af tæer, fødder og ben

Amputation af tæer giver sjældent anledning til voldsomme gener på lang sigt, ligesom amputation af dele af en fod heller ikke gør det, ud over hvad der kan klares med særligt fodtøj.

Er der tale om amputation højere oppe end foden, vil det blive nødvendigt med en eller anden form for protese for at bevare gangfunktion af benet.

Proteser ben

En permanent benprotese kan først laves, når amputationsområdet er faldet til ro, og alle sår er solidt helede. Det kan vare mange måneder, før det er tilfældet. I mellem tiden kan man så blive nødt til at klare sig med stokke eller kørestol.

Et problem i forbindelse med benproteser kan være, at arvæv i stumpen generer eller, at der ikke er tilstrækkelig vævsdække over knoglestumpen, som så giver anledning til smerter og sår, når stumpen bærer vægt under gang.

Optimal tilretning af protesen er vigtig i den situation, men forskellige mindre operationer kan også komme på tale. Det er meget vigtigt for at undgå problemer med sår på stumpen, da det på længere sigt kan give anledning til kroniske sår, der kan betyde at man kan få svært ved at gå med sin protese. Enhver gene fra stumpen bør betyde, at man undersøger stumpen nøje og eventuelt kontakter læge eller bandagist for at få afhjulpet problemet.

Der findes mange former for proteser med hver deres fordele og ulemper. En god bandagist kan eventuelt i samråd med en ortopædkirurg hjælpe med at finde den rigtige løsning.

Amputation af fingre, hånd og arme

Amputation af fingre, bortset fra tommelfingeren, giver sjældent anledning til større funktionsproblemer, fordi de øvrige fingre relativt hurtigt kommer til at overtage den tabte funktion.

Amputation af større dele eller hele hånden vil selv sagt kunne gøre det, men hvor der kun er tale om amputation på en side, vil den anden hånd kunne tage over, specielt hvad angår fin motorik.

Ender en amputation højre oppe, specielt over albuen, vil der komme til at være et problem med at holde/stabilisere større og tungere ting, ligesom påklædning og eventuelt personlig hygiejne kan blive besværlig.

Der findes en hel del hjælpemidler der kan lette daglig livet i den situation.

Læs mere om hjælpemidler

Proteser arme

Der findes forskellige proteser til arme. De hyppigst anvendte er proteser, der kan bidrage til at genoprette den støttefunktion, som den mistede arm bidrog med. Mere specifikke proteser, der kan erstatte hånd og finger funktion findes, men deres funktionelle værdi kan være meget varierende.