Komplicerede brud

Hvis du har fået et kompliceret brud efter en ulykke, kræver det stor tålmodighed. Læs om behandling og følgevirkninger.

Når lægerne taler om, at et knoglebrud (en fraktur) er kompliceret, betyder det, at der er et sår på huden i forbindelse med bruddet, og at risikoen for infektion i området er væsentligt øget. Det vil som regel medføre, at der hurtigst muligt skal iværksættes antibiotika behandling og såret om muligt syes.

I daglig tale kan et kompliceret knoglebrud betyde flere ting. Der kan være tale om, at knoglen ikke blot er brækket over, men at den er mere knust med flere løst liggende knoglestumper.

Der kan også være tale om, at en knoglestump har skadet nerver eller blod forsyning, eller at der er tilstødt infektion.

Er der tale om nerveskade eller skade på blodforsyning, er det vigtigt at blive opereret hurtigt for at få afhjulpet problemet. I disse tilfælde samt i tilfælde af infektion tager det som regel længere tid for bruddet at hele, og det kan være nødvendigt at operere igen, hvis problemet vedvarer.

Behandling

Komplicerede knoglebrud kan behandles på flere måder:

  • Anlæggelse af gips
  • Operation med indsættelse af forskelligt metal f eks skruer til at holde bruddet i den rigtige stilling,
  • I særlige komplicerede tilfælde, hvor det kan være særligt svært at stabilisere bruddet, kan der anvendes et såkaldt Hoffmanns apparatur, som er et udvendigt ”stativ”, der skrues ind i knoglerne og sættes fast i den ønskede position.

Hvilken metode, der kommer på tale, afhænger hvilken knogle der er brækket, og hvor kompliceret bruddet er.

Har man i forbindelse med ulykken mistet et større område hud vil det blive behandlet med hudtransplantation. Transplanteret hud vil kunne være mere sårbar end hud ellers er - også i det lange løb.

Større tab af muskelmasse, kan normalt ikke erstattes, dog kan der i sjældne tilfælde være tale om at transplantere eller flytte muskel fra tilstødende muskler.

Heling

Hvor længe et knoglebrud er om at hele, afhænger af hvilken knogle og hvor mange komplikationer, der er tale om.

Generelt vil et knoglebrud med komplikationer ikke alene hele langsommere, men det vil også tage længere tid før, at helingen er faldet til ro, og det endelige resultat kan vurderes.

I forbindelse med et knoglebrud kan nerveskader også forekomme.

Resultatet efter et knoglebrud

Hvis resultatet efter et knoglebrud ikke bliver helt optimalt, kan det skyldes, at bruddet inddrager en ledflade, og derved giver en ujævnhed som leddet skal bevæge sig hen over. Det kan på længere sigt give en øget risiko for slidgigt.

Et andet problem kan være, at der efter ophelingen kommer en større eller mindre fejlstilling. Indebærer fejlstilling et udtalt problem for funktionen, kan der blive tale om en reoperation med opretning af stillingen. Hvis det drejer sig om et ben, kan ortopædisk fodtøj i mange situationer hjælpe på problemet.

Et relativt hyppigt problem er, at man mister bevægelighed i de led, der har været tæt på bruddet. En bedre bevægelighed kan som regel opnås ved fysioterapi.

I sjældne tilfælde kan det ske, at helingen af et knoglebrud ikke lykkes, at de to knogle ender ikke forenes, men fortsat kan bevæge sig i forhold til hinanden. Det kaldes en pseudartrose, der som regel kræver en operation, hvor knogleenderne renses op og sættes sammen igen.

Gener og smerter

En hel del knoglebrud behandles med operativ indsættelse af forskellige metaldele, blandt andet søm og skruer (osteosyntese).

Har man fået indsat metal, kan det i nogle tilfælde – også på længere sigt - medføre gener som for eksempel vedvarende smerter. Det kan være typisk for sådanne smerter, at de bliver værre ved skift i vejret.

Løsningen kan være operation med fjernelse af metaldelene, men det bør som udgangspunkt vurderes og drøftes med en ortopædkirurg.

I sjældne tilfælde kan knoglebrud, især i armen give anledning til regionalt smertesyndrom

Læs mere om regionalt smertesyndrom

Læs om knoglebrud på sundhed.dk