Piskesmæld

Piskesmæld opstår typisk, hvis man er blevet påkørt bagfra. Det er ikke en entydig skade, men repræsenterer en række forskellige objektive fund og symptomer, og i nogle tilfælde egentlige vævsskader.

Begrebet piskesmæld eller whiplash, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme, også kaldet traumet, og til de skader, der kan opstå som følge heraf.

Whiplashtraumet er en ulykkesmekanisme, hvor hoved og krop foretager en bevægelse, der ligner et piskeslag – dvs. en pludselig og voldsom bølgebevægelse, der forplanter sig fra lænden og op mod hovedet.

Det typiske whiplashtraume sker ved en påkørsel bagfra, hvor lænden sidder fastspændt, og hovedet kastes voldsomt tilbage for derefter at blive kastet frem. Andre former for traumer (for eksempel fald- eller sportsulykker) kan også give en tilsvarende påvirkning.

Symptomer og gradsinddeling

Udvikler du symptomer efter et whiplashtraume, er der tale om en whiplashskade – også kaldet Whiplash Associated Disorders (WAD).

En whiplashskade er ikke en entydig skade, men repræsenterer en række forskellige objektive fund og symptomer, og i nogle tilfælde egentlige vævsskader.

Disse vævsskader, som oftest findes i halshvirvelsøjlen, er for eksempel forstrækning af muskler, forvridning af led, skader på ligamenter og ledbånd, blødning i muskler og led samt overstrækning af nervevæv. Tilsvarende skader andre steder i kroppen kaldes oftest for forstuvning.

En whiplashskade opdeles klinisk i grader fra 0-4

  • 0: Ingen symptomer fra nakken
  • 1: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. Ingen kliniske fund
  • 2: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. Kliniske fund (fra muskel/skelet), herunder nedsat bevægelighed i nakken og ømme triggerpunkter
  • 3: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. Kliniske neurologiske fund, herunder svækkede eller ophævede senereflekser, lammelser og nedsat følsomhed i huden
  • 4: Symptomer fra nakken, knoglebrud eller forskydning af nakkehvirvler

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Akut og kronisk piskesmæld

Der skelnes mellem den akutte og den kroniske piskesmældsskade.

Under den akutte whiplashskade kan du læse om de forholdsregler, du bør tage, hvis du har været ude for et piskesmældstraume, og umiddelbart efter oplever symptomer på piskesmæld.

Piskesmældssymptomerne er dog ikke nødvendigvis permanente. Oplever du stadig symptomer efter 6 måneder betegner man imidlertid lidelsen kronisk piskesmæld.

Læs om akut piskesmæld

Læs om kronisk piskesmæld