Konsekvenser af en rygmarvsskade

Rygmarvsskader kan være vidt forskellige. Det samme gælder følgerne efter en rygmarvsskade. I den interaktive grafik nedenfor kan du blive klogere på den enkelte skade og dens konsekvenser.

Følgerne af en rygmarvsskade afhænger overordnet set af to ting. Det ene er, hvor på rygsøjlen bruddet er. Jo tættere skaden er på hovedet, desto mere omfattende er skaden. Det andet er, om ingen eller nogle nerver fungerer neden for skaden.

Gennem nedenstående figur kan du læse mere om de komplette skader, hvor ingen nerver fungerer neden for skaden.

Sådan bruger du den interaktive grafik:

  1. Ved at føre musen henover rygmarven, kan du se, hvilke hudområde der har normal følesans. Det kan være berøring, varme og kulde. Over det skadede niveau er følesansen normal. Under det skadede niveau er følesansen påvirket.
  2. Ved at klikke på et bestemt sted på rygmarven eller skadesniveau på kroppen kan du finde information om, hvordan kroppen og hverdagslivet påvirkes af den pågældende skade.

 Bemærk: Den interaktive grafik virker bedst i en Chrome-browser eller Firefox-browser.

Om rygmarvsskader

Rygsøjlen består af ryghvirvelknogler der hver har nerver der kommer ind og ud af rygmarven. Disse niveauer kaldes C1-C8 (cervicale) og er i nakken, T1-T12 (thoracale) er i ryggen, L1-L5 er i lænden og S1-S5 er i korsbenets område.

Ved rygmarvsskader hvor det kun er dele af nerverne der er beskadiget (inkomplet), er billedet anderledes og der kan være både følesans og muskelfunktion længere nede end denne figur og tekst beskriver, og der kan være forskelle på højre og venstre side.

Der skelnes desuden mellem Paraplegi og Tetraplegi. Paraplegi betyder nerveskade til to legemsdele, altså benene og Tetraplegi betyder nerveskader til 4 legemsdele, altså både til arme og til ben.

Vil du vide mere?

Er du allerede tilknyttet Specialhospitalet, kan du henvende dig til din kontaktperson for uddybende information. For information vedrørende henvisningsprocedure, læs mere her eller kontakt UlykkesLinjen.