Konsekvenser af en rygmarvsskade

Figuren viser hvor på kroppen, du kan have føleforstyrrelser, hvis du har en rygmarvsskade. Figuren viser udelukkende følesansen i huden, hvis du har en komplet skade. Hvis du eksempelvis er komplet skadet i L1 kan du intet føle fra lænden og ned, men hvis du derimod har en inkomplet skade, kan du have en delvis følesans fra lænden og ned.

Klik på figuren for at få mere information om, hvordan resten af kroppen kan være påvirket på de forskellige niveauer. Teksten repræsenterer komplette skader. Du kan eksempelvis være rygmarvsskadet i C8 og stadig have en delvist fungerende tarmfunktion.

Du er velkommen til at rette henvendelse til personalet, hvis du har spørgsmål til din situation.