C1-C4

Sensorisk skadesniveau ses i kropsfiguren. Farven repræsentere det laveste fungerende niveau for kroppens signaler op til hjernen som f.eks. berøringsans, ledstillingssans, varme/kuldesans etc. Der er normal sensorik opefter.

Daglige aktiviteter er der behovfor hjælp til at udføre. Der er et 24 timers hjælpebehov. Der er behov for el-kørestol med alternativ styring f.eks. via pust og sug kontrol. Det er muligt at bruge elektronisk udstyr til styring af omverdenen også kaldet omverdenskontrol. Der er behov for at liftes under alle forflytninger.

Muskelfunktionen er påvirket neden for skadesniveauet med bibeholdt funktion af nakkemuskler og ansigts muskler. Der er ingen funktion af arme og ben og kroppens muskler kan være påvirket af spasticitet i større eller mindre grad. Ved skader på C3-C4 niveau er nogle af hals- og åndedrætsmusklerne fungerende (m. sternocleido mastoideus og delvist m. scalenii og m. diafragma) ligeledes fungere skulder/nakke musklen der medvirker til at hæve skuldrene op mod ørene (øvre m. trapetzius).

Åndedrættet er berørt idet der er lammelse af den største åndedrætsmuskel (diafragma). Ved total skader på rygmarven er der behov for respirator døgnet rundt. Nogle for indopereret en diafragmapacer. Behov for hjælp til host i form af hostemaskine eller udefra stabiliserende tryk under hostet. For C4 skader er det muligt at trække vejret uden hjælp af respirator.

Blære, tam og sexualfunktion er påvirket, afhængig af hjælp til blære/tarm tømning, f.eks. fast kateter til urin (f.eks. super pubis kateter) og medikamenter til tarmtømning (laxantia eller manuel stimulering). Mænds sexualfunktion er påvirket med nedsat fertilitet men spasticitet kan give rejsning og udløsning er muligt. For kvinder er fertiliteten normal men skeden har nedsat fugtighed. For begge køn kan nye erogene zoner udforskes og der findes både medicin og hjælpemidler der kan være nyttige.

Det autonome nervesystem er påvirket af skaden, hvorfor det sympatiske nervesystem ikke virker. Evnen til at mærke kulde og varme er påvirket sammen med svedfunktion. Blodtryksregulering er defekt og der kan opstå hyperreflexi. Et normal blodtryk vil være ændret til 90/50-55 og pulsen til 45-50.

%MCEPASTEBIN%