C5

Sensorisk skadesniveau ses i kropsfiguren. Farven repræsentere det laveste intakte niveau for kroppens signaler op til hjernen som f.eks. berøringsans, ledstillingssans, varme/kuldesans etc. Der er normal sensorik opefter.

Daglige aktiviteter i hjemmet er der behov for hjælp til at udføre. Oftest benyttes el-kørestol der kan styres med hånden, en manuel kørestol til kortere afstande og lift eller glidebræt ved forflytninger. Med håndledsstabiliserende skinner og tilpassede redskaber er det muligt at spise og drikke selvstændigt. Desuden er det muligt at udføre øvre toilette. Hjælp til bad.  Med specialindretning af bil er det muligt at føre bilen.

Muskelfunktionen i armene er delvis intakt. Det er muligt at bøje albuerne og at få hånden til munden. Triceps musklen er lammet, hvis funktion er at strækker albuen. M. deltoideus som er en stor skuldermuskel er delvist intakt. Ingen håndleds- eller håndfunktion. Spasticitet forekommer nedenfor skades niveau.

Åndedrættet er mindre berørt idet den største åndedrætsmuskel, diafragma fungere. Kan have behov for hjælp til at hoste.

Blære, tam og sexualfunktion er påvirket, afhængig af hjælp til blære/tarm tømning, f.eks. fast kateter til urin (f.eks. super pubis kateter) og medikamenter til tarmtømning (laxantia eller manuel stimulering). Mænds sexualfunktion er påvirket med nedsat fertilitet men spasticitet kan give rejsning og udløsning er muligt. For kvinder er fertiliteten normal men skeden har nedsat fugtighed. For begge køn kan nye erogene zoner udforskes og der findes både medicin og hjælpemidler der kan være nyttige.

Det autonome nervesystem er påvirket af skaden, hvorfor det sympatiske nervesystem ikke virker. Evnen til at mærke kulde og varme er påvirket og svedfunktion er defekt. Blodtryksregulering er forstyrret og hyperreflexi skal man være opmærksom på. Et normal blodtryk vil være ændre til at være 90/50-55 og pulsen til 45-50.