Fakta om cannabis

Få fakta om cannabis og bliv klogere på, hvad der er op og ned.

Hvad siger lægerne?

Normalt kan lægerne læne sig op af Lægemiddelstyrelsens anbefalinger, når de udskriver medicin, men det kan de ikke, når det gælder medicinsk cannabis. Hvis lægerne ordinerer medicinsk cannabis, bliver det derfor uden, at de kender sikkerheden.

Det betyder, at de skal selv tage det fulde ansvar for behandlingen. Nogle læger har derfor allerede sagt fra i forhold til at ville ordinere medicinsk cannabis. 

Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at komme med en udførlig vejledning til lægerne, men den er ikke udkommet endnu.

Hvad siger Lægemiddelstyrelsen?

Normalt, når et nyt lægemiddel kommer på markedet, bygger det på kliniske forsøg med først dyr og siden mennesker. Forsøgene skal klarlægge virkninger og bivirkninger af medicinen. Herefter kan medicinen komme på markedet, og for at blive solgt i Danmark skal den godkendes af Lægemiddelstyrelsen.

Medicinsk cannabis er ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen – bortset fra Sativex. Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget dokumentation for virkning og bivirkninger af andre typer medicinsk cannabis og har derfor ikke godkendt flere lægemidler med cannabis.

Hvad siger forskningen?

Der er meget lidt forskning om medicinsk cannabis. Modsat anden medicin er der ingen store og grundige kliniske forsøg, og der er kun få sygdomme, det har en beviselig effekt på. Der er altså ikke viden om hvilke virkninger og bivirkninger, den medicinske cannabis har. Med andre ord, man ved ikke, hvor sikre præparaterne er at bruge, og hvilken effekt de har.

Må jeg køre bil?

Folketinget ophævede i foråret 2017 nultolerancen over for kørsel med det euforiserende stof THC i blodet. Det vil sige, at medicin, der indeholder THC, ikke længere automatisk spænder ben for at køre bil, hvis du lovligt har indtaget medicinen. Det kræver dog, at lægen vurderer, at det er forsvarligt, og at du tager præparatet, som det er ordineret på recepten.

Hvad koster det?

Sundhedsministeriet har vurderet, at den månedlige pris uden tilskud for behandling med medicinsk cannabis vil være 2.790 kroner. Der har fra politisk side været arbejdet for at finde penge til en tilskudsordning, men det er endnu ikke lykkedes (dec 2017).

Du kan med fordel holde dig orienteret hos dit lokale apotek. 

Læs mere om Cannabis