Bestil folder "Når smerterne sætter sig på hjernen"

Du kan nu bestille UlykkesPatientForeningens informationsfolder med gode råd og viden om smerter, der sætter sig på hjernen.

Mange med kroniske smerter efter en alvorlig ulykke kan opleve kognitive følgevirkninger. Når hjernen bruger meget energi på smerterne, er der ikke lige så meget kapacitet tilbage til de funktioner, den også skal varetage. Du kan derfor opleve, at smerter fx påvirker din korttidshukommelse, balance eller finmotorik. 

Du kan her bestille vores informationsfolder med gode råd og viden om smerter, der sætter sig på hjernen.