Sygemelding

Husk at melde dig syg, hvis du på grund af en ulykke eller sygdom ikke kan passe dit arbejde eller være til rådighed.

Hvis du bliver syg eller er ude for en hændelse, som gør, at du ikke er i stand til at genoptage dit arbejde eller stille dig til rådighed i din a-kasse som ledig, er det vigtigt, at du indberetter dit sygefravær.

Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver på 1. sygedag og melde dig syg.

Hvis du ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, kan du have optjent retten til at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Du kan få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver i de første 30 dages sygefravær. (Lov om sygedagpenge § 30 beskæftigelseskrav)

Har du optjent retten til sygedagpenge fra kommunen vil din arbejdsgiver modtage refusion fra kommunen efter 30 dages sygefravær. Din arbejdsgiver har ret til at modtage dine sygedagpenge, hvis du får løn udbetalt under dit sygefravær. (Lov om sygedagpenge § 32 beskæftigelseskrav)

Hvis du er ledig

Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal du på 1. sygedag melde dig syg på www.jobnet.dk.

Du kan i alt være syg i 14 dage på arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du er sygemeldt længere end 14 dage, giver din a-kasse besked til din kommune om dit sygefravær. Du vil derefter overgå til sygedagpenge. Herefter vil du få tilsendt et underretningsbrev og oplysningsskema fra kommunen, hvor du vil kunne søge om sygedagpenge.

Hvis du er selvstændig

Er du selvstændig, skal du melde dig syg til kommunen senest 3 uger efter første sygedag. Opfylder du retten til sygedagpenge, har du ret til at modtage sygedagpenge efter to ugers sygefravær. (Lov om sygedagpenge § 42 beskæftigelseskrav)

Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til at få udbetalt sygedagpenge fra 1. eller 3. sygefraværsdag. Her skal du anmode om sygedagpenge senest en uge efter den 1. eller 3. sygefraværsdag, afhængig af din forsikring.

Vær i dialog med din arbejdsgiver - sygefraværssamtale

Jo længere tid du er væk fra dit arbejde, jo sværere er det at komme tilbage. Det er derfor vigtigt, at du så hurtigt som muligt vender tilbage til din arbejdsplads eller alternativ din a-kasse, hvis du er ledig.

Hvis du er i arbejde, er det vigtigt at du er i dialog med din arbejdsgiver under dit sygefravær. Hvis det er muligt, kan du besøge din arbejdsplads og dine kolleger, så stedet ikke bliver fremmed for dig.

Din arbejdsgiver skal senest 4 uger efter din 1 sygedag afholde en sygefraværssamtale med dig. Formålet med denne samtale er, at finde ud af, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdspladsen. Du og din arbejdsgiver kan tage udgangspunkt i en mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen kan bruges som et redskab til at lave en plan for din tilbagevenden til arbejdspladsen - og kan være med til at skabe overblik over:

  • hvilke arbejdsopgaver du eventuelt kan udføre, trods din helbredsmæssige tilstand
  • om du kan og har muligheden for at genoptage dit arbejde på nedsat tid
  • om der er behov for andre tiltag for at fastholde dig på arbejdspladsen eventuelt ved hjælp af hjælpemidler, personlig assistance mm.

Mulighedserklæringen skal først udfyldes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab, og derefter af din læge.