Hvad kan jeg få?

Spørgsmål:

Hvad kan jeg få af hjælpemidler?

Svar:

Der findes ikke nogen komplet liste over, hvad du kan få. Udgangspunktet er, at det bevilgede hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet. Der bevilges det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

På Socialstyrelsens hjemmeside www.hmi-basen.dk kan du få et godt overblik over, hvad der findes på markedet.