Lov om hjælpemidler

Spørgsmål:

Efter hvilken lov kan jeg søge om hjælpemidler?

Svar:

Hjælpemidler til varigt brug bevilges i henhold til Servicelovens § 112 (hjælpemidler) eller § 113 (forbrugsgoder).

Fra 1. januar 2018 er der tilføjet § 113B, hvor kommunen kan vælge at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112 eller § 113 i øvrigt er opfyldt.

Har du et midlertidig behov for hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med operation/behandling på et hospital, er det hospitalet, der stiller hjælpemidlerne til rådighed. Har du brug for et specifikt hjælpemiddel/arbejdsredskab som en forudsætning for at kunne udføre dit arbejde, kan dette søges efter lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Derudover kan du i nogle tilfælde søge om tilskud efter reglerne om Merudgifter (Servicelovens § 100) f.eks. til tøj, der skal udformes på en særlig måde.