Afgørelsen falder

Når forsikringsselskabet har vurderet din sag og din ret til erstatning, vil du modtage en afgørelse

Hvis du opfylder betingelserne, og en anden bærer ansvaret for ulykken, kan der gives erstatning for:

 • Helbredelsesudgifter og andet tab
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Méngodtgørelse
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Tab af forsørger (ved dødsfald)

Din erstatning vil afhænge af en række faktorer, bl.a.:

 • Dine varige mén (altså hvor meget, du er hæmmet af din skade i dagligdagen vurderet på en skala fra 5 til 100 %).
 • Varige mén og størrelsen af forsikringssummen på din egen ulykkesforsikring.
 • De udgifter, som er forbundet med din behandling (helbredsudgifter).
 • Indtægtstab under sygdommen (tabt arbejdsfortjeneste).
 • Det ubehag, sygdommen har medført (svie og smerte).
 • Modregning af andre ydelser (fx offentlige eller fra en privat sygeforsikring).
 • Din alder (for hvert år, du er over 39 år nedsættes din méngodtgørelse med 1 %. For hvert år, du er over 59 år nedsættes erstatningen med 2 %. Efter 69 år nedsættes ydelsen dog ikke yderligere. Din godtgørelse for tab af erhvervsevne reduceres tilsvarende, blot allerede fra 29 år).
 • Dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet og din tidligere løn (tab af erhvervsevne).

Få et godt overblik over, hvordan erstatning for personskader beregnes i Forsikring & Pensions egen oversigt, som du kan finde på nettet.

Få en udskriftsvenlig udgave af denne side her. (pdf)

Find svar på mange forsikringsspørgsmål i vores brevkasse her.