Når hverdagen sætter ind

Længe efter en ulykke kan alle i familien opleve pludselige reaktioner.

I lang tid kan der blive ved med at dukke følelser op, der relaterer sig til ulykken.

Små hændelser, som for eksempel en lugt, at køre forbi Rigshospitalet, eller at høre et brudstykke af et indslag i nyhederne, kan udløse fysisk ubehag eller en følelsesmæssig reaktion, der kan virke, som om den kommer ud af det blå.

Der kan være steder eller begivenheder man undgår, eller der kan gå lang tid, før man orker sammenkomster med mange mennesker osv.

Dette kan alt sammen være udtryk for, at man arbejder på højtryk for at bearbejde det, der skete. Nogle gange kan man føle sig fanget og begrænset i bearbejdelsen, og her er det ofte en god ide at opsøge en psykolog og få hjælp til at komme videre og til at anerkende, at man er inde i en svær og krævende følelsesmæssig periode.

Vi bearbejder krisen forskelligt

Det er almindeligt, at mennesker bearbejder kriser i forskelligt tempo. Når den ene for eksempel er klar til at komme mere ud, kan den anden part stadig have brug for tid og ro, og det er vigtigt at acceptere begge dele som ok og tage behørigt hensyn til hinanden.

De tab, man sørger over, kan være forskellige fra person til person, alt efter hvilken værdi, man tillægger det mistede. Det er vigtigt med åbenhed og accept af, at I er forskellige.

Går kommunikationen i hårdknude, er det også muligt at tage nogle parsamtaler med en psykolog undervejs, til igen at få hul på kommunikationen, til at støtte processen eller få hjælp til at rumme jeres forskellighed.