Parforhold og seksualitet

Når den ene part kommer ud for en ulykke, kommer parforholdet under pres.

Parforholdet kan komme i krise, når den ene partner rammes af en ulykke.

Den ulykkesskadede er som oftest meget opmærksom på at få hjælp, støtte og genoptræning, mens partneren er den der skal få hverdagen til at hænge sammen, være stærk, sørge for børnene, indkøb mm.

Ud over at partneren også er psykisk påvirket, kommer vedkommendes egne behov ofte i sidste række.

Når alt pludselig hænger på den ene part, kommer der en uligevægt i parforholdet, og det kan blive meget svært at komme tilbage til en fornemmelse af at bære i fællesskab.

Parret konfronteres med spørgsmål som: kan vores forhold holde og hvordan?

Som kærester, par og forældre skal man finde sig selv og hinanden på ny.

Gode råd

  • Ingen reagerer ens eller samtidigt på krise
  • I skal være opmærksomme på at give hinanden plads til at reagere, og tilgive jer selv og hinanden, når I en gang imellem mister tålmodigheden.
  • I skal hjælpe hinanden med at huske at få talt sammen. Åbenhed og ærlighed er den eneste måde, vi som mennesker kan komme tættere på at forstå hinanden. Tal med hinanden, og tag de svære samtaler tidligt i forløbet (når akutte krise reaktioner er ovre).
  • Tal om jeres værdier. Hvad er vigtigt nu og fremover? Hvad er vigtigt sammen og hver for sig?
  • Tal om tabene, men også om mulighederne.
  • Tal om jeres sexliv, og hvordan I bedst muligt bevarer intimiteten.