Vandets påvirkning af kroppen, når man træner i varmt vand

Kroppen påvirkes på mange forskellige måder ved at træne i varmt vand.

Opdrift

I vandet bliver kroppen holdt oppe af opdriften, der påvirker kroppen i modsat retning end tyngdekraften.

Opdriften har den betydning, at bevægelser der på land kan føles umulige/svære at udføre, er mulige at gøre i vandet, idet opdriften hjælper til med at udføre bevægelserne. Kroppen kan derfor bevæge sig i flere dimensioner end på land (fx liggende, stående, skråtstillet).

Opdriften betyder, at man i vandet vil opleve, at balancen og kontrol af kroppens bevægelser vil være ændret sammenlignet med på land. Man kan ikke på samme måde som på land sætte af i vandet. Man må derfor finde andre måder at genvinde balancen på end på land. Ligeledes falder man ikke, hvis man mister balancen med samme hastighed som på land, idet vandet vil være med til at holde en opretstående. 

Opdriften betyder, at der er mindre vægt på knæ, hofter og rygsøjlen. Jo dybere vand man står i, des mindre vægt er der på leddene. Dette giver mulighed for en mere aflastende træning, da led og muskler belastes mindre, når man bevæger sig i vand, sammenliget med når man bevæger sig på land.

Tryk

Når man er i vandet, er der et langt højere tryk på de dele af kroppen, der er under vand, end de dele der er over vand. Trykket stiger jo dybene ned i vandet en kropsdel befinder sig. Når kroppen er sænket ned i vand til brystet, påvirkes kroppens hjerte- og karfunktion, blodet presses tilbage i hjertet og pulsen falder. Undersøgelser har vist, at regelmæssig træning og nedsænkning i vand kan sænke forhøjet blodtryk.

Vandets tryk påvirker kroppens vener, lymfesystem og nyrer. Påvirkningen på nyrerne betyder, at kroppen udskiller mere væske og behovet for vandladning øges. Derfor anbefales det, at man sørger for at drikke godt med væske efter træning i varmtvandsbassin. Det har vist sig, at træning i lodret position kan anvendes til at mindske ødemer i eksempelvis anklerne.

Vandets tryk og pres på kroppen påvirker også trykket på lungerne og derved den modstand, som kroppens vejrtrækningsmuskler skal arbejde imod. I liggende position er trykket på lungerne mindst. Undersøgelser har vist, at træning i vand kan forbedre vejrtrækningsmusklernes styrke og udholdenhed.

Turbulens

Når man bevæger sig i vandet, skabes der vandstrømninger rundt om kroppen. Disse vandstrømninger skaber en turbulens og et ”sug” bag kroppen, der opleves som en modstand i vandet.

Modstandens størrelse afhænger at to ting. Den ene hvor hurtigt man bevæger sig og den anden hvor stor en kropsdel (fx et ben/arm) eller genstand (fx en plade), man bevæger gennem vandet. Jo højere hastighed man bevæger sig med, des mere modstand skabes der fra vandet, og jo større en kropsdel eller genstand man bevæger gennem vandet, des mere modstand skabes der. Man kan derved gøre træningen tungere eller lettere ved at ændre på den hastighed man bevæger sig med eller på størrelsen af det træningsredskab, man benytter.

Fx kan man ved at ændre på håndstillingen, så håndfladen bevæges parallelt med bevægeretningen i vandet fremfor vinkelret på, mindske modstanden og derved gøre øvelsen lettere.

Vandets temperatur

Træning i varmt vand har vist sig at have positiv effekt på smerter. Varmen fra vandet påvirker kroppens smertesystem og afspænder kroppens muskler. Man kan derfor opleve en umiddelbar smertelindring, når man kommer ned i det varme vand, der gør det muligt at bevæge sig mere frit end ellers.