Gå til hovedindhold

Hvem skal betale fysioterapi?

En kvinder træner med en bold.

Publiceret

3. maj 2022

Spørgsmål:

Jeg har pådraget mig en diskusprolaps i lænden efter en arbejdsulykke og er sygemeldt.
Jeg har nu flere gange gået til fysioterapeut og betalt mange penge for dette allerede. Mit spørgsmål er, hvem der skal betale denne træning hos fysioterapeuten, da de mener, der vil være brug for træning i 2-3 måneder.

Har jeg også krav på erstatning for varig skade?

Svar:

Hvis man kommer ud for en arbejdsulykke, kan man få erstatning efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven. Man kan bl.a. kræve erstatning for nødvendige helbredelsesudgifter samt – hvis der er tale om varige skader – méngodtgørelse og evt. erstatning for tab af erhverv.

Vedrørende spørgsmålet om udgifter til fysioterapi:

I henhold til Arbejdsskadesikringsloven har du ret til at få betalt nødvendige udgifter til behandling af arbejdsskaden og genoptræning (udgifter til behandling under sagen). Det gælder for eksempel udgifter til fysioterapi.

Behandlingen skal normalt have en helbredende effekt på skadens følger. Har behandlingen alene en lindrende effekt, kan udgifterne som hovedregel ikke dækkes. Udgifterne kan endvidere som udgangspunkt kun dækkes, mens arbejdsskadesagen bliver behandlet.
Når der er tale om en arbejdsulykke, er det arbejdsgiverens forsikringsselskab, der betaler. Du skal derfor altid sende regningerne til forsikringsselskabet. Udgifter, der bliver dækket af Sygesikringen Danmark, en privat ulykkesforsikring eller lignende, kan du ikke få betalt.
Det er i øvrigt altid en god idé at spørge selskabet, om de betaler udgifterne, inden du starter en behandling.

Hvis du og forsikringsselskabet ikke kan blive enige om, hvilke udgifter selskabet skal betale, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afgøre dette spørgsmål. Du kan bede selskabet om at sende regningerne til denne myndighed, der herefter afgør spørgsmålet.

Vedrørende spørgsmålet om erstatning for varige følger:

Er der tale om varige skader, kan du få udbetalt godtgørelse for varigt mén, jfr. Arbejdsskadesikringsloven § 18. De daglige gener/ulemper skal som følge af skaden mindst svare til 5 %.

Følgerne skal være varige, hvilket betyder, at der kan gå mellem 3 og 12 måneder - evt. mere - efter skaden, før man kan udtale sig om de varige følger.

Er der tale om alvorlige skader, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om mén. Der træffes så senere afgørelse om det endelige varige mén. Det er efter omstændighederne også muligt at få tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, jfr. Arbejdsskadesikringslovens § 17. Erhvervsevnetabet skal være på mindst 15 %. Et erhvervsevnetab fastsættes ud fra, hvad man tjente før skaden, og om ens indtjeningsmuligheder er forringet efter arbejdsskade.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist