Gå til hovedindhold

Hvem skal betale genoptræningen?

En flok mennesker i en træningssal får dyrket motion på crossmaskinen.

Publiceret

3. juni 2022

Spørgsmål:

Min far har været i en trafikulykke og har fået nogle brud på sine ben. Han skal i et genoptræningsforløb, men hvem skal betale for et sådan forløb?
Så vidt vi ved, har min far ingen ulykkesforsikring, men er helt uden skyld i ulykken. Kan man forvente, at den ansvarlige bilists ansvarsforsikring dækker dette?

Svar:

Det gælder helt generelt efter Lov om Erstatningsansvar § 1, at den der er erstatningsansvarlig for en personskade, bl.a. skal betale erstatning for helbredelsesudgifter. Denne erstatningspost dækker rimelige og nødvendige udgifter, der har til formål at få den skadelidte helbredt. Det kan f.eks. være udgifter til tilskudsberettiget fysioterapi, kiropraktorbehandling eller lægeordineret medicin.

Det skal imidlertid siges, at praksis er ganske restriktiv, og man kan som udgangspunkt kun forvente at få dækket behandling, medicin mv. i en begrænset tidsperiode, der ikke er betalt fra anden side, f.eks. det offentlige eller egen forsikring.

Forinden der kan opgøres krav om erstatning for helbredelsesudgifter, skal mulighederne for offentligt tilskud afklares, ligesom det skal undersøges, hvorvidt kravet dækkes af fx en ulykkesforsikring. Behandlingsudgifter dækkes under alle omstændigheder maksimalt frem til, at der er fastsat en méngrad for varigt mén.

Man bør altid få behandlingen godkendt af ansvarsforsikringsselskabet.

Jeg vil derfor opfordre din far til snarest muligt at tage kontakt til pågældende selskab for at forhøre sig om mulighederne for godtgørelse. Jeg vil herudover gøre opmærksom på, at man i visse tilfælde kan få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp af ansvarsforsikringsselskabet. Det gælder dog primært ved mere alvorlige og komplicerede tilfælde.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist