Gå til hovedindhold

Er der regler for en lægeattest?

En læge underskriver nogle dokumenter

Publiceret

8. juni 2023

Spørgsmål:

Jeg har et spørgsmål vedr. en lægeattest til forsikringsselskabet, som min praktiserende læge er blevet bedt om at lave. Det er en ny læge, der kun har mødt mig én gang før.
Jeg vil spørge om, om der er nogle grundlæggende regler for sådan en attest, jeg kan læne mig op ad?

Svar:

Du skulle meget gerne havde fået oplyst det konkrete formål og hvilken attest, der skal udfyldes. Der findes forskellige attester, som lægerne udfylder efter anmodning fra forsikringsselskaberne. Og det skal både du og lægen selvfølgelig være oplyst om på forhånd.

Du skriver, at du ikke kender den pågældende læge. Det er selvfølgelig lægens ansvar at sørge for, at attesten bliver udfyldt. Ligesom det er lægens ansvar at sætte sig ind i patientens journal på forhånd, hvis dette er muligt. Og der må naturligvis kun indhentes relevante oplysninger, der har betydning for den konkrete sag.

Generelt set handler det for dit vedkommende om at svare så fyldestgørende som muligt på de spørgsmål, du bliver stillet, og medvirke til evt. fysisk undersøgelse. Er du udfordret ift. hukommelse eller koncentration, så skriv evt. lidt stikord ned på forhånd ift. forløbet eller hvis du har spørgsmål/andet.

Du har som udgangspunkt også mulighed for at medbringe en pårørende eller bisidder. Lægen vil dog skulle informeres om dette på forhånd.
Og gennemgå gerne afslutningsvist de forskellige spørgsmål med lægen, så du er sikker på, at du er blevet forstået korrekt.

Håber, at det var et brugbart svar.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen

Socialrådgiver