Gå til hovedindhold

Hvem har krav på erstatning?

En person sidder med en kop kaffe og tænker, mens hun kigger ud af vinduet.

Publiceret

3. juni 2022

Spørgsmål:

Jeg vil gerne vide, hvem der har krav på erstatning for svie og smerte, méngodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne?

Svar:

Det har personer, der har været udsat for en ulykke, hvor der er en ansvarlig skadevolder/modpart, som kravet kan rettes mod.

Personer, der er kommet til skade ved en eneulykke, og hvor der ikke er andre personer involveret, kan ikke opnå disse ydelser, men må søge egne forsikringer om en erstatningssum (ulykkesforsikring mv.). Udbetalingen af disse ydelser forudsætter naturligvis, at alle øvrige gældende betingelser herfor er opfyldt, f.eks. at der er årsagsforbindelse mellem den ansvarspådragende adfærd og skaden. Herudover skal en række specifikke betingelser for den enkelte ydelse også være opfyldt.

For de tre ydelser, du konkret nævner, gælder:

Méngodtgørelse

Man skal have varige helbredsmæssige gener og en méngrad på minimum 5 %.

Godtgørelse for svie og smerte

Man skal som udgangspunkt være sygemeldt, - fra et arbejde, fra en uddannelse eller bare ’i al almindelighed’ sygemeldt som følge af skaden. Man skal herudover være under en eller anden form for behandling.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Man skal have et varigt indtægtstab på minimum 15 %.

Du kan læse mere om alle de erstatningsformer, man kan opnå efter Lov om Erstatningsansvar samt betingelserne for at opnå dem på vores hjemmeside.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist