Gå til hovedindhold

Hvordan står jeg ved skift af forsikringsselskab?

En mand forklarer en kvinde om forsikring

Publiceret

8. marts 2022

Spørgsmål:

Jeg pådrog mig for nogle år siden tredobbelt brud på min ene ankel med efterfølgende to operationer. Jeg har gået til genoptræning siden, jeg fik gipsen af, men jeg har fortsat smerter hver dag. Herudover vågner jeg mange gange om natten pga. smerter. Jeg har meget stivhed i foden. Jeg har anmeldt det til mit forsikringsselskab. Jeg er imidlertid i gang med at skifte til et andet selskab.

Hvordan er jeg stillet med hensyn til en evt. ménerstatning, hvis jeg, når der er gået et år, er i et andet selskab? Vil jeg evt. også kunne få erstatning for svie og smerte?

Svar:

Det forholder sig således, at man kan opnå erstatning fra sit oprindelige forsikringsselskab, såfremt forsikringen var i kraft, da ulykken skete, og skaden er anmeldt rettidigt. Dette gælder også, selv om man siden hen har skiftet forsikringsselskab efter ulykken.

Den erstatning/godtgørelse, som man efter omstændighederne vil kunne opnå (dvs. hvis alle betingelser er opfyldt), dækker varigt mén, hvilket vil sige de varige fysiske eller psykiske gener efter et ulykkestilfælde/en skade. Méngraden fastsættes ud fra den méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har udarbejdet. Du kan læse nærmere på deres hjemmeside

Man kan desværre ikke opnå godtgørelse for svie og smerte, når der er tale om erstatning fra eget forsikringsselskab. Denne godtgørelse kan alene opnås, hvis der er tale om, at der er en anden, der er skyld i ens ulykke, og jeg læser dit spørgsmål således, at der ikke er tale om, at der er en ansvarlig skadevolder her.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

  • Jurist