Gå til hovedindhold

Kan forsikringen kræve tilbagebetaling?

Penge i kontanter og en lommeregner

Publiceret

21. februar 2022

Spørgsmål:

Jeg var ude for en ulykke for et år siden og rev to ledbånd over i skulderen. Jeg har fået tilbudt en operation, men har ikke besluttet mig for, hvorvidt jeg vil tage imod det.
Jeg skal til min læge i morgen og have lavet en skulderattest til forsikringen angående mén. Hvis de vurderer, at jeg har fået mén og får udbetalt erstatning og så efterfølgende vælger at blive opereret, kan forsikringen så kræve erstatningen tilbagebetalt?

Svar:

Det er svært at give et præcist svar på et sådan spørgsmål, da det altid vil være en konkret vurdering. Det gælder dog som udgangspunkt, at et forsikringsselskabs udbetaling er bindende.
Hvis selskabet vælger at udbetale en erstatning før en operation, kan de således normalt ikke kræve tilbagebetaling, hvis den tilskadekomnes situation senere forbedres. Det gælder imidlertid ikke, hvis selskabet efterfølgende får oplysninger om særlige omstændigheder, som fx at der er givet urigtige oplysninger.
Jeg går ud fra, at selskabet er fuldt ud orienteret om dine overvejelser vedrørende eventuel operation?
Generelt udbetaler et selskab typisk først erstatning, når den tilskadekomnes skade er stabiliseret. Hvis den tilskadekomne er blevet tilbudt en operation, er det derfor muligt, at forsikringsselskabet ikke vil kunne fastsætte en méngrad og dermed udbetale erstatning før efter operationen, hvis denne gennemføres.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist