Gå til hovedindhold

Kan jeg få erstatning efter skift af forsikringsselskab?

En person prøver at regne noget ud

Publiceret

3. maj 2022

Spørgsmål:

Jeg brækkede min finger i 2003 ved et rideuheld. Det blev anmeldt til mit daværende forsikringsselskab.
Fingeren blev siden stiv, men generede mig ikke. Nu, 16 år senere, er den begyndt at gøre ondt, og jeg har været til scanning og står over for en operation af fingeren - men som muligvis ikke vil hjælpe.
Kan jeg få udbetalt erstatning, selv om jeg siden har skiftet forsikringsselskab?

Svar:

Dine muligheder for at opnå erstatning efter forværring af gener efter din rideulykke afhænger af de konkrete omstændigheder. Og det har som sådan ikke nogen betydning, at du på et tidspunkt har skiftet forsikringsselskab.
Der gælder dog nogle forældelsesregler på området. Kravet er som hovedregel forældet efter 3 år, men i tilfælde hvor skaden er forværret, og der er nye oplysninger, kan der være mulighed for at genoptage sagen i det oprindelige selskab. Der gælder i øvrigt en absolut forældelsesfrist på 30 år.
Jeg synes derfor, at du straks skal tage kontakt til det oprindelige forsikringsselskab og forelægge dem sagen.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist