Gå til hovedindhold

Kan jeg få forsikring fra to ulykkesforsikringer?

En person sidder og læser nogle vigtige papirer igennem

Publiceret

7. juni 2022

Spørgsmål:

Jeg har for nylig været udsat for en trafikulykke. Jeg er sikker på, at jeg har ret til erstatning fra hende, der kørte ind i mig, for hun var godt påvirket af et eller andet stof.

Det viser sig dog, at jeg også har i hvert fald to ulykkesforsikringer. Kan jeg både få erstatning fra min modparts bilforsikring og samtidig fra alle mine egne ulykkesforsikringer?

Svar:

Ja, du kan efter omstændighederne få erstatning fra både din modparts ansvarsforsikring samt fra alle dine egne relevante forsikringer. Der er dog forskel på, hvad du kan få i erstatning fra de forskellige erstatninger.

Vedrørende egne forsikringer:

Ja, du kan få erstatning – méngodtgørelse - fra alle dine egne ulykkesforsikringer, hvis du har et varigt mén på over 5 %. Herudover kan du få dækket diverse behandlingsudgifter, men aldrig mere end én gang, da erstatningen ikke kan overstige de faktiske udgifter. Du kan som hovedregel selv vælge hvilket forsikringsselskab, du ønsker at ansøge om dækning af helbredsudgifter fra.

Vedrørende modpartens ansvarsforsikring:

Fra din modparts ansvarsforsikring har du også mulighed for at opnå méngodtgørelse. Herudover kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tab af erhvervsevnen samt de behandlingsudgifter, som dine egne forsikringer ikke dækker. Dækningen af behandlingsudgifter fra en ulykkesforsikring går nemlig altid forud for dækningen fra den ansvarlige skadevolder.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist