Gå til hovedindhold

Kan jeg som folkepensionist få erstatning for svie og smerte?

En masse penge

Publiceret

3. maj 2022

Spørgsmål:

Jeg er folkepensionist og efter at have været involveret i et færdselsuheld, er der bl.a. foretaget amputation af et ben, og der forestår et længerevarende rehabiliteringsforløb. Kan man som folkepensionist få erstatning for svie og smerte?

Svar:

Ja, det er muligt for folkepensionister at opnå godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelse for svie og smerte efter Lov om Erstatningsansvar § 3 - der tilsigter at kompensere for den smerte og ulempe - skadelidte er udsat for i sygeperioden, er nemlig en standardgodtgørelse, hvor alle behandles ens uanset alder og køn. Det er således også muligt for børn, arbejdsledige mv.
Generelt gælder det, at man er berettiget til godtgørelse for svie og smerte, så længe man er syg.

Man siger som udgangspunkt, at man er ’syg’, når man ikke kan passe sit arbejde. Men det behøver altså ikke at være et arbejdsplads, man er sygemeldt fra, men om man sådan i almindelig forståelse er sygemeldt i forhold til en skade.

For personer, der ikke er på arbejdsmarkedet, lægges stor vægt på, om vedkommende modtager behandlinger, går til genoptræning mv. Jeg kan til eksempel henvise til en sag fra 2013, hvor en pensionist, der efter at have gledet på et glat gulv i en dagligvareforretning, fik tilkendt en godtgørelse for svie og smerte fra Østre Landsret på kr. 15.000 kr.

Opnåelse af godtgørelse for svie og smerte kræver naturligvis, at alle øvrige betingelser for ydelsen er til stede, at der er en ansvarlig skadevolder mv. Ydelsen udgør i 2019 kr. 205 (skattefri) for hver dag, den skadelidte er syg, dog maksimum kr. 78.500, dvs. lidt over et år.

Opsummerende gælder altså, at det efter lovgivningen er muligt at opnå godtgørelse for svie og smerte i tilfælde, hvor den skadelidte er folkepensionist. Men det beror altid på en konkret vurdering, om det er muligt i det individuelle tilfælde.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist