Gå til hovedindhold

Kan jeg få dispensation fra digital postkasse?

En person sidder foran sin computer

Publiceret

29. marts 2022

Spørgsmål:

Jeg har haft digital postkasse siden, det blev indført for snart 10 år siden. Jeg synes ikke, det går godt med at få læst min post, og det er kun blevet værre de sidste 5 år. Selv om jeg dengang accepterede at få en digital postkasse, kan jeg så her efterfølgende sige nej til det ? Jeg orker ikke at bakse med det mere. Jeg er 87 år gammel. Min datter synes, jeg skal søge om fritagelse.

SVAR:

Ja, det kan godt lade sig gøre at blive fritaget fra at have en digital postkasse fra det offentlige, selv om du har haft den indtil nu. Man kan blive fritaget med en del forskellige begrundelser, fx at man ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem, eller at man har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der hindrer en i at modtage digital post.

Man skal som udgangspunkt møde personligt op på den lokale Borgerservice og udfylde en blanket om, at man lever op til min. ét af kriterierne. Man er derimod IKKE forpligtet til at oplyse om, hvilket eller hvilke af fritagelseskriterierne, man lever op til, og den afgivne anmodning vil ikke blive undergivet en egentlig prøvelse.

Bliver du fritaget, gælder det tidsubegrænset.

Selv om du ikke spørger om det, skal jeg sluttelig gøre opmærksom på, at der også er mulighed for at give andre personer, fx familiemedlemmer, tilladelse til at få adgang til ens digitale postkasse. Det kunne også være en løsning.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen