Gå til hovedindhold

Kan jeg få genbevilling af trivselsbil på tro og loveerklæring?

Publiceret

11. april 2023

Spørgsmål:

For 15 år siden fik jeg støtte til bil fra kommunen. Jeg har været glad for bilen, og den har kørt upåklageligt indtil nu.

Jeg har søgt kommunen om udskiftning og bedt om, at sagen behandles med 'tro og loveerklæring', da jeg jo ikke er blevet bedre siden dengang.

Kommunen har dog afvist dette og vil have mig igennem hele systemet. Kan de gøre det – eller kan jeg forlange, at de afgør sagen på de oplysninger, der allerede foreligger?

Svar:

Ifølge Bekendtgørelse nr. 827 af 7. juni 2022 kan kommunen anvende ’tro og loveerklæring’ hvis ”…ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom”.

Det er altså ikke en ret, du har som borger, at sagen behandles som sådan. Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal de gøre dette. Det ligger i kommunens oplysningspligt. Og hvis du forlanger, at kommunen IKKE må indhente yderligere oplysninger, vil kommunen derfor skulle træffe afgørelse på det foreliggende grundlag – og det vil efter al sandsynlighed føre til et afslag, hvis kommunen selv har vurderet, at der er behov for yderligere oplysninger.

Det fremgår af dit spørgsmål, at nuværende bil er 15 år gammel, og det er med andre ord 15 år siden, at kommunen sidst har vurdere din situation og dit behov. Der skal som ovenfor nævnt være tale om en situation, hvor din funktionsnedsættelse eller dit kørselsbehov er så godt som uændret, før der kan ske forenklet sagsbehandling med ’tro og love erklæring’. At der ikke er sket forbedring, er dog ikke det samme som, at der ikke er sket ændringer.

Min umiddelbare vurdering er derfor, at kommunen meget vel kan have ret i deres vurdering af, at der er behov for indhentning af yderligere oplysninger. Og ja – du kan godt modsætte dig, at kommunen indhenter yderligere oplysninger, men det vil formentlig betyde, at du får afslag på din ansøgning og dermed mister afgiftsfritagelsen på din nuværende bil.

Jeg vil derfor i stedet opfordre dig til at gå i konstruktiv dialog med kommunen om hvilke oplysninger, der er behov for at indhente – og hvordan du selv kan bidrage med oplysning af sagen.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen

Socialrådgiver