Gå til hovedindhold

Frihed til pårørende – kender du de nye muligheder for pårørende?

Reglerne for omsorgsorlov, også kendt som pårørendedage, er er nu trådt i kraft, efter de blev vedtaget i Folketinget i slutningen af juni.

De nye regler betyder, at du som lønmodtager har ret til at afholde omsorgsorlov (pårørendedage) fem dage om året. Omsorgsorlov kan afholdes, hvis man skal give omsorg til en nærtstående, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det kan være omsorg eller støtte i en situation, hvor det er nødvendigt at følge en, der er alvorligt syg eller er under udredning for en alvorlig sygdom.

Hvem er omfattet af pårørendedage?

Det er de nærmeste pårørende, der har mulighed for at afholde de fem årlige omsorgsdage. Det tæller fx for børn, ægtefælle eller en partner til den syge. Men det kan også gælde, hvis man bor sammen med personen.

Din arbejdsgiver kan forlange lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte. Derudover er omsorgsdagene uden løn.
Man kan ikke spare dage op, så har man ikke haft brug for sine fem omsorgsdage i løbet af et kalenderår, så kan man ikke overføre dem til året efter. I 2022 har man ret til to dages omsorgsorlov.

Har du spørgsmål til de nye regler?

Har du spørgsmål til de nye regler, kan du kontakte vores rådgivere på UlykkesLinjen 

Du kan se selve lovteksten på Folketingets hjemmeside 

Der er ikke udarbejdet en bekendtgørelse eller tilsvarende endnu.