Gå til hovedindhold
Kvinde i kørestol holder en mand i hånden

Ny undersøgelse: Knap hvert tredje medlem har ikke pårørende til at hjælpe

Skrevet af
Elisabeth Cecilia Dorn Presseansvarlig
Publiceret onsdag den 28. februar 2024

I januar 2024 spurgte vi medlemmerne i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen om, hvordan deres oplevelse med sundhedssystemet var.

Vi undersøgte blandt andet, hvorvidt de har pårørende til at hjælpe dem med deres behandlingsforløb. Det gjorde vi, fordi regeringen som en del af sine foreslåede indsatser i sundheds- og ældrereformen varsler, at pårørende skal løfte mere.

I undersøgelsen svarede knap hvert tredje medlem, at de ikke har pårørende til at hjælpe sig.

Resultatet viser, at mange med et fysisk handicap er udfordret på socialt netværk.

Mange medlemmer mangler socialt netværk

Sidste år viste en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, at over halvdelen afholdte sig fra sociale aktiviteter på grund af stigende priser. 

I julen 2023 svarede 23,6 %, at de ikke havde råd til at rejse til familie i julen eller selv invitere familie hjem. Derudover måtte knap halvdelen sige nej til sociale aktiviteter i julen, blandt andet på grund af økonomi og tilgængelighed.

Formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, Janus Tarp, siger i en pressemeddelelse:

- Undersøgelsen viser tydeligt, at mennesker med fysisk handicap er udfordret, når det kommer til netværk. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at et fysisk handicap tærer på det sociale liv, og mennesker med fysisk handicap har en større risiko for at være socialt isoleret. For en i forvejen udsat gruppe, er det forargeligt og menneskeligt fattigt, at regeringen med sit ældreudspil vil løse knappe ressourcer ved at lægge flere opgaver udenfor sundhedsvæsnet og over på patienternes pårørende. Hør nu Frederiksen og Løkke - de findes for manges vedkommende ikke.

Mangel på behandlingskoordinatorer efterlader ressourcesvage patienter i Bermudatrekanten

At blive tabt mellem to eller flere stole i systemet kender flere medlemmer, der ofte har flere og komplekse livslange diagnoser.

Til spørgsmålet ’Hvem føler du er den vigtigste koordinator i dit behandlingsforløb?’ svarer over halvdelen ’mig selv’ i undersøgelsen.

Formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp, mener, at der er et stort behov for en behandlingskoordinator.

- Det høje tal indikerer, at behovet for en behandlingskoordinator, særligt til de ældre meget sårbare multisyge patienter, er stort, og nævnes som det største problem i sundhedsvæsnet. At løse dette med at involvere pårørende mere, gavner kun de ressourcestærke i samfundet, og kridter banen yderligere op mellem et a- og et b-hold. Her ville det være nyttigt med én person, som kan samle og strukturere behandlingsforløb, så ingen risikerer at blive tabt i den såkaldte Bermudatrekant i systemet, som det er tilfældet for mange på nuværende tidspunkt, udtaler Janus Tarp.

Medlemsundersøgelsen

1800 medlemmer fra UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen blev foretaget i januar 2024.

Tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen.