Gå til hovedindhold

Ny undersøgelse: Tilgængeligheden på landets gymnasier

UlykkesPatientForeningen har op til sommerferien 2022 spurgt alle landets gymnasier om tilgængeligheden hos netop dem.

Det kan være svært for et menneske med et handicap at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ved fra utallige undersøgelser, at uddannelse spiller en stor rolle for, at det kan lykkes – jo længere uddannelse, jo større er beskæftigelsessandsynligheden.

Derfor er det ekstra vigtigt, at adgangsforholdene er i orden på de uddannelser, som oftest er adgangsporten til videregående uddannelse, typisk stx, hhx, htx og hf. Mens vi kan glæde os over, at de danske gymnasier generelt er ret tilgængelige, så er der også områder, hvor praktiske forhold kan gøre det sværere for en elev med handicap at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

UlykkesPatientForeningen har op til sommerferien 2022 spurgt alle landets gymnasier om tilgængeligheden hos netop dem.

De danske gymnasier/hf har generelt en god tilgængelighed for elever med fysiske funktionsnedsættelser. På langt hovedparten af gymnasierne er det muligt at færdes i bygningerne uden at være afhængig af hjælp fra andre. Tilsvarende er der god adgang til alle faglokaler, og den faglige tilgængelighed vurderes overordnet som god. Dog bemærkes det, at der er en mindre gruppe skoler, som i dag tilsyneladende fortsat ikke opfylder de krav til den fysiske tilgængelighed, som findes i bygningsreglementet.

Problemer med social tilgængelighed

Hvor den fysiske og faglige tilgængelighed generelt kan betegnes som god, så ses der i højere grad udfordringer med at sikre social tilgængelighed for eleverne. I undersøgelsen måler vi denne type tilgængelighed som muligheden for at færdes frit sammen med klassekammeraterne i tiden mellem og efter undervisningstimerne.

På 1/3 af institutionerne er dette ikke muligt, og eleverne må fx vælge en anden vej end de andre, når de skal fra det ene lokale til det andet, eller de er afhængige af hjælp fra andre for at kunne følges med resten af klassen.

Manglende adgang til vejledning om støttemuligheder

Undervisningsinstitutionerne er overordnet gode til at vejlede deres elever om mulighederne for praktisk og faglig støtte, som skal kompensere for et handicap. Dog angiver hver 10. skole, at den ikke tilbyder adgang til vejledning om støttemuligheder til eleverne. Dette tal er overraskende højt og kan få store konsekvenser for den enkelte.