Gå til hovedindhold

TrygFonden uddeler donation til UlykkesPatientForeningen

UlykkesPatientForeningen har fået en donation fra TrygFonden Region Sjælland på 555.000 kr. for sit kommende arbejde med naturprojekter i projektet ”NaturFællesskaber”.

Som et symbol på donationen fik foreningen et hjerte overrakt af Poul Buur fra TrygFonden.

Projektet 'Naturfællesskaber' har som overordnet formål at forbedre livskvaliteten for ældre med handicap gennem meningsfulde fællesskaber i naturen.
Poul Buur fra TrygFonden sagde i forbindelse med overrækkelsen af donationen:

”Vi var ikke i tvivl, da vi så ansøgningen fra UlykkesPatientForeningen, fordi den handlede om at skabe tryghed blandt ældre mennesker med handicap. TrygFondens overordnede formål er netop at skabe mere tryghed, og netop et trygt ældreliv er et af vores fokusområder.”

TrygFonden har givet foreningen 555.000 kr. til at udvikle videoguides og naturbesøg, hvor mennesker med handicap kan deltage.

For mennesker uden handicap er det normalt ikke et problem at komme ud i naturen, men for mennesker med handicap er det sværere at komme ud i naturen, da der kan være problemer med tilgængeligheden, og at folk ikke er trygge ved at komme ud steder, de ikke kender. Knap halvdelen af foreningens medlemmer oplever således, at det er svært at komme ud og nyde naturen.

For Janus Tarp, UlykkesPatientForeningens formand, er det vigtige i projektet især, at det bliver mere trygt at komme ud i naturen, hvis man er handicappet:

”Vi har fokus på, at alle mennesker skal kunne komme ud i naturen, fordi det giver livskvalitet og er vigtigt for at komme ud af den sociale isolation, som vi ved, at mange af vores medlemmer desværre oplever."

De første tre naturbesøg finder sted i foråret 2023 på Marienlyst Dige i Guldborgsund, Vintersbølle strand i Vordingborg og Hestehovedet på Lolland.

I forbindelse med de planlagte ture ud i naturen bliver der forud for alle turene udarbejdet videoguides til de forskellige ture. Det vil sige, at deltagerne på forhånd kan se den natur, der skal besøges, fx om der er handicapparkeringspladser, toiletter, underlaget på stierne etc.

Med videoerne bliver det muligt at gøre deltagerne mere trygge, og dermed give dem mod på at blive udemennesker.

Bag projektet står UlykkesPatientForeningen sammen med frivillige ildsjæle og kredsformænd i de tre lokale sjællandske UlykkesPatientForenings kredse: Anne-Lise Rossau fra Storstrøm, Jørgen Jensen fra Midtsjælland samt Karl Vilhelm Nielsen fra Nordsjælland.

Der er indtil videre planlagt 12 naturbesøg i otte kommuner.
Udover TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, har Friluftsrådet, Østifterne, Jascha Fonden og Aase og Ejner Danielsens Fond også støttet projektet.