Gå til hovedindhold

UlykkesPatientForeningen får millionbevilling til stort pårørendeprojekt

UlykkesPatientForeningen og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har fået en bevilling på 5.780.263 kr. af VELUX FONDEN til stort pårørendeprojekt i samarbejde med forskere med tilknytning til Aarhus Universitet, DEFACTUM samt Syddansk Universitet.

Projektet kombinerer forskning og udvikling i håbet om i fællesskab at skabe vigtig viden om og tilbud til pårørende til mennesker med varige følger efter ulykker.

Forskningsprojektet skal undersøge og belyse, hvilke udfordringer og reaktioner de pårørende oplever efter en ulykke, og hvordan de bedst får hjælp til at håndtere de problemstillinger. Der vil her være fokus på centrale temaer og behov, der gør sig gældende i deres tilpasning til et forandret liv efter ulykken, herunder med fokus på eksistentielle og følelsesmæssige reaktioner.

Denne viden skal sammen med en kortlægning af øvrig viden inden for området danne grundlag for praksisdelen af projektet, som handler om at udvikle og afprøve forskellige tilbud til at hjælpe de pårørende bedst muligt både i regi af UlykkesPatientForeningen og specialhospitalet.

"Med bevillingen får vi mulighed for at forske i, hvordan vi bedst muligt hjælper pårørende til ulykkesskadede med udgangspunkt i viden om, hvordan de har det og tilpasser sig. Vi ved fra medlemsundersøgelser og vores rådgivning, at mange pårørende har det svært, og nu kan vi forske i, hvordan vi bedst muligt hjælper dem. Jeg er utrolig glad og stolt over VELUX FONDENs støtte, som i den grad er med til at styrke vores vigtige pårørendeindsats," siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Også Sophie Lykkegaard Ravn, psykolog og forskningsleder i specialhospitalet og overordnet projektansvarlig, er meget glad for bevillingen:

”Pårørendes egen tilpasning til livet efter en ulykke er på mange måder overset, selvom vi ved, at en ulykke også rammer de nære pårørende hårdt. Det er derfor meget vigtigt, at vi nu får muligheden for at undersøge denne gruppe og deres reaktioner og behov, men også at vi kan bruge denne viden som fundament for at udvikle virksomme, målrettede interventioner, som har fokus på deres tilpasningsproces. Kombinationen af forskning og praksis er meget stærk, og vi har nogle rigtig gode samarbejder i projektet, som vil sikre, projektet kommer til at skabe vigtig og brugbar viden, som forhåbentligt kommer mange pårørende til gode. Derfor er vi meget taknemmelige for, at VELUX FONDEN har valgt at støtte os.”